Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1 Ιουλίου 2013

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διευρύνεται σήμερα με την προσχώρηση της Κροατίας και τα κράτη μέλη της γίνονται πλέον 28.

Από σήμερα, η Hrvatska narodna banka, η εθνική κεντρική τράπεζα της Κροατίας, αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και ο διοικητής της γίνεται μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Επιπλέον, εμπειρογνώμονες της Hrvatska narodna banka παρίστανται με την ιδιότητα μέλους στις επιτροπές του ΕΣΚΤ όποτε οι επιτροπές αυτές συνέρχονται σε επίπεδο ΕΣΚΤ. Από την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης τον Δεκέμβριο του 2011 και μετά ο διοικητής και οι εμπειρογνώμονες της Hrvatska narodna banka συμμετείχαν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και των επιτροπών του ΕΣΚΤ αντίστοιχα.

Η Κροατία δεν θα υιοθετήσει το ευρώ αμέσως. Αυτό θα γίνει όταν θα πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αντίθεση με τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κροατία δεν έχει το δικαίωμα να εξαιρεθεί από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.

Τόσο η ΕΚΤ όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάσσουν εκθέσεις για τη σύγκλιση κάθε δύο έτη ή κατόπιν σχετικού αιτήματος κράτους μέλους που δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το ευρώ. Σε αυτές τις εκθέσεις βασίζεται το Συμβούλιο της ΕΕ όταν αποφασίζει αν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου