Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Horvātija pievienojas Eiropas Savienībai

2013.1.07.

Šodien Eiropas Savienība paplašinājās, kad pievienojās Horvātija, un kopējais ES dalībvalstu skaits sasniedza 28.

No šodienas Hrvatska narodna banka (Horvātijas nacionālā centrālā banka) ir Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) locekle un tās vadītājs kļūst par Eiropas Centrālās bankas Ģenerālpadomes locekli. Turklāt Hrvatska narodna banka eksperti iegūs ECBS komiteju locekļu statusu, kad šīs komitejas tiksies ECBS sastāvā. Kopš Pievienošanās līguma parakstīšanas 2011. gada decembrī Hrvatska narodna banka vadītājs un eksperti kā novērotāji piedalījušies attiecīgi Ģenerālpadomes un ECBS komiteju sanāksmēs.

Horvātija tūlīt neieviesīs euro. Tas notiks, kad tā būs izpildījusi Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktās prasības. Atšķirībā no Dānijas un Lielbritānijas Horvātijai nav tiesību neieviest vienoto valūtu.

Gan ECB, gan Eiropas Komisija reizi divos gados vai pēc kādas dalībvalsts lūguma, kura vēl nav ieviesusi euro, sagatavos konverģences ziņojumus. Uz šo ziņojumu pamata ES Padome lemj, vai attiecīgās dalībvalstis ir izpildījušas nepieciešamos priekšnosacījumus euro ieviešanai.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem