Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Kroatien ansluter sig till Europeiska unionen

1 juli 2013

Genom Kroatiens anslutning har Europeiska unionen idag utvidgats till att omfatta 28 EU-medlemsstater.

Från och med idag ingår Hrvatska narodna banka, Kroatiens nationella centralbank, i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och dess centralbankschef är medlem i Europeiska centralbankens allmänna råd. Experter från Hrvatska narodna banka har dessutom medlemsstatus i ECBS:s kommittéer när kommittéerna sammanträder i ECBS-sammanställning. Sedan anslutningsavtalet undertecknades i december 2011 har centralbankschefen för och experter från Hrvatska narodna banka deltagit som observatörer vid allmänna rådets respektive ECBS-kommittéernas möten.

Kroatien kommer inte att införa euron omedelbart utan först när landet uppfyller de krav som fastställts i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Till skillnad från Danmark och Förenade kungariket har Kroatien inte rätt att välja bort att införa den gemensamma valutan.

Både ECB och Europeiska kommissionen kommer att sammanställa konvergensrapporter vartannat år, eller på begäran av en medlemsstat som ännu inte infört euron. Dessa rapporter ger underlag för EU-rådet att fatta beslut om huruvida de berörda medlemsstaterna uppfyller kraven för att få anta euron.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media