Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Chorvátsko vstúpilo do Európskej únie

1. júla 2013

Do Európskej únie dnes vstúpilo Chorvátsko, čím sa počet členských štátov EÚ zvýšil na 28.

Hrvatska narodna banka, národná centrálna banka Chorvátska, je od dnešného dňa členom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a jej guvernér členom Generálnej rady Európskej centrálnej banky. Odborníci z Hrvatska narodna banka majú okrem toho štatút členov vo výboroch ESCB zasadajúcich v zložení ESCB. Od podpísania zmluvy o pristúpení v decembri 2011 sa guvernér a odborníci z Hrvatska narodna banka zúčastňovali na zasadaniach Generálnej rady, resp. príslušných výborov ESCB, ako pozorovatelia.

Chorvátsko neprijme euro okamžite, ale až po splnení požiadaviek stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Na rozdiel od Dánska a Spojeného kráľovstva Chorvátsko nemá právo rozhodnúť sa jednotnú menu neprijať.

ECB a Európska komisia raz za dva roky, resp. na žiadosť členského štátu, ktorý ešte neprijal euro, vypracúvajú konvergenčné správy. Rada EÚ na základe týchto správ rozhoduje, či členské štáty spĺňajú nevyhnutné podmienky na prijatie eura.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá