Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Horvaatiast sai Euroopa Liidu liige

1. juuli 2013

Täna ühines Euroopa Liiduga Horvaatia, seega on Euroopa Liidu liikmesriike nüüdsest 28.

Horvaatia keskpank on tänasest Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liige ja selle president Euroopa Keskpanga üldnõukogu liige. Lisaks saavad Horvaatia keskpanga eksperdid liikmestaatuse EKPSi komiteedes, kui need kogunevad EKPSi tasandil. Alates ühinemislepingu allkirjastamisest 2011. aasta detsembris on Horvaatia keskpanga president ja eksperdid osalenud EKP üldnõukogu istungitel ja EKPSi komiteede tegevuses vaatlejana.

Horvaatia ei võta eurot kasutusele kohe, vaid pärast Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud nõuete täitmist. Erinevalt Taanist ja Ühendkuningriigist puudub Horvaatial õigus ühisraha kasutuselevõtust loobuda.

Iga kahe aasta järel või sellise liikmesriigi taotlusel, kes ei ole veel eurot kasutusele võtnud, koostavad nii EKP kui ka Euroopa Komisjon lähenemisaruanded. Nende aruannete alusel otsustab ELi Nõukogu, kas asjaomane liikmesriik on täitnud euro kasutuselevõtuks vajalikud tingimused.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid