SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Kroatien tiltræder Den Europæiske Union

1. juli 2013

Med Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EU) i dag er antallet af medlemslande i EU øget til 28.

Fra og med i dag er Hrvatska narodna banka, Kroatiens nationale centralbank, en del af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og centralbankchefen medlem af Den Europæiske Centralbanks generelle råd. Desuden har eksperter fra Hrvatska narodna banka medlemsstatus i ESCB-komiteerne, når disse mødes i ESCB-sammenhæng. Siden tiltrædelsestraktaten blev underskrevet i december 2011, har centralbankchefen og eksperter fra Hrvatska narodna banka deltaget i henholdsvis Det Generelle Råds og ESCB-komiteernes møder med observatørstatus.

Kroatien indfører ikke euroen med det samme, men vil gøre det, når kriterierne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er opfyldt. I modsætning til Danmark og Storbritannien er Kroatien forpligtet til at indføre euroen.

Hvert andet år eller på anmodning af et medlemsland, som endnu ikke har indført euroen, udarbejder såvel ECB som Europa-Kommissionen en konvergensrapport. Disse rapporter danner grundlag for Rådet for Den Europæiske Unions beslutning om, hvorvidt et medlemsland opfylder de nødvendige betingelser for indførelse af euroen.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt