Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Kroatia liittyy Euroopan unioniin

1.7.2013

Euroopan unioni (EU) laajeni tänään, kun Kroatia liittyi siihen. EU:n jäsenvaltioita on nyt kaikkiaan 28.

Tästä päivästä lähtien Kroatian keskuspankki (Hrvatska narodna banka) on Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäsen ja sen pääjohtaja Euroopan keskuspankin (EKP) yleisneuvoston jäsen. Lisäksi Kroatian keskuspankin asiantuntijat saavat jäsenen aseman EKPJ:n komiteoissa niiden kokoontuessa EKPJ-kokoonpanossaan. Kroatian keskuspankin pääjohtaja on osallistunut tarkkailijana yleisneuvoston kokouksiin ja asiantuntijat komiteoiden kokouksiin siitä lähtien, kun liittymissopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2011.

Kroatia ei ota euroa käyttöön välittömästi vaan vasta täytettyään Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätyt edellytykset. Se ei voi Tanskan ja Ison-Britannian tavoin päättää olla ottamatta yhteistä rahaa käyttöön.

Sekä EKP että Euroopan komissio laativat lähentymisraportteja kahden vuoden väliajoin tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, joka ei vielä ole ottanut euroa käyttöön. EU:n neuvosto päättää raporttien perusteella, täyttääkö tarkasteltava jäsenvaltio euron käyttöönottoa koskevat edellytykset.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle