Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Chorwacja przystępuje do Unii Europejskiej

1 lipca 2013

Unia Europejska poszerzyła się dziś o Chorwację; tym samym liczba państw członkowskich wzrosła do 28.

Od dziś chorwacki bank centralny Hrvatska narodna banka jest członkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), a prezes tego banku – członkiem Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego. Ponadto eksperci z Hrvatska narodna banka uzyskują status członków komitetów ESBC, gdy komitety te obradują w składzie ESBC. Od podpisania traktatu akcesyjnego w grudniu 2011 r. prezes Hrvatska narodna banka uczestniczył w posiedzeniach Rady Ogólnej, a eksperci z tego banku – w posiedzeniach komitetów ESBC, w roli obserwatorów.

Chorwacja nie wprowadzi euro od razu, lecz uczyni to po spełnieniu wymogów określonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do Danii i Zjednoczonego Królestwa Chorwacja nie może zrezygnować z wprowadzenia wspólnej waluty.

Co dwa lata oraz każdorazowo na wniosek państwa członkowskiego objętego derogacją EBC i Komisja Europejska sporządzają raporty o konwergencji. Na ich podstawie Rada UE decyduje, czy dane państwo członkowskie spełnia warunki wprowadzenia euro.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami