European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kroatië treedt toe tot de Europese Unie

1 juli 2013

Vandaag is de Europese Unie uitgebreid ten gevolge van de toetreding van Kroatië, waarmee het totale aantal EU-lidstaten op 28 is gekomen.

Vanaf vandaag maakt de nationale centrale bank van Kroatië, Hrvatska narodna banka, deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en is haar President lid van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank. Daarnaast hebben deskundigen van Hrvatska narodna banka in de ESCB-Comités de status van lid wanneer de Comités in ESCB-samenstelling bijeenkomen. Sinds de ondertekening van het Toetredingsverdrag in december 2011, hebben de President en deskundigen van Hrvatska narodna banka als waarnemers deelgenomen aan de vergaderingen van respectievelijk de Algemene Raad en de ESCB-Comités.

Kroatië zal niet onmiddellijk overgaan op de euro maar zal dit doen zodra het land voldoet aan de vereisten die in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn vastgelegd. In tegenstelling tot Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, heeft Kroatië niet het recht af te zien van aanneming van de gemeenschappelijke munt.

Zowel de ECB als de Europese Commissie zal iedere twee jaar, of op verzoek van een lidstaat die de euro nog niet heeft ingevoerd, een convergentieverslag opstellen. Deze verslagen vormen de grondslag voor de beslissing van de EU-Raad of de betreffende lidstaat voldoet aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de euro.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media