Menu

Слово по повод въвеждането на новата банкнота от 50 €

Приветствено слово на Марио Драги, председател на ЕЦБ, на събитието по повод емитирането на новата банкнота от 50 €, Франкфурт на Майн, 4 април 2017 г.

Удоволствие е за мен, че днес съм тук, за да представя новата банкнота от 50 €. Това е кулминацията на огромно количество изследователска работа и на всеотдайните усилия на колегите ми в ЕЦБ и Евросистемата. Поздравявам ги за това, че отново създадоха първокласен продукт. Макар че банкнотите не получават толкова внимание колкото други аспекти на нашата парична политика, те са основополагащ елемент на работата ни. В някои отношения ролята им е дори още по-съществена в еврозоната, отколкото в други части на света.

При все че електронните плащания набират популярност, парите в брой все още са най-важното ни платежно средство. Извършено по поръчка на ЕЦБ проучване на използването на пари в брой, което предстои да бъде публикувано, показва, че над три четвърти от всички плащания в търговски обекти в еврозоната се извършват в брой. По стойност на транзакциите – малко повече от половината. Така че, дори в днешната цифрова епоха парите в брой запазват ключово значение в нашата икономика.

Това важи с особена сила за банкнотата от 50 € – нашата най-важна купюра. От нея има над 9 милиарда в обращение и нейният дял е 46% от всички евробанкноти. Това е повече от цялото количество евробанкноти, емитирани при първоначалното въвеждане на еврото през 2002 г.

И така, ясно е, че за да функционира икономиката, хората трябва да могат да имат доверие в парите в брой – те трябва да бъдат солидни, лесни за проверяване и в достатъчно количество. И, което е може би най-важно от всичко, те трябва да бъдат сигурни – необходимо е да поддържаме преднина пред фалшификаторите, които биха могли да подкопаят доверието на обществото в парите. Затова ние винаги поставяме иновациите в центъра на работата си по разработване на банкноти и се стремим да използваме най-новата и най-ефективната банкнотна технология.

Новата банкнота от 50 € например включва всички усъвършенствани защитни елементи на новата банкнота от 20 € и това я прави още по-добре защитена от фалшифициране в сравнение с първата серия. Освен това тя е по-удобна за използване от хора с увредено зрение благодарение на по-големите и по-ясно открояващи се надписи и цифри на лицевата страна и на релефните елементи по ръбовете.

За да осигури запознаването на обществеността с новата банкнота, Евросистемата проведе мащабна комуникационна кампания, която имаше за цел да достигне до своите адресати по различни канали. Това осигури на всички заинтересовани необходимата информация за банкнотата и нейните защитни елементи.

Има обаче още една причина банкнотите да представляват ключов елемент от работата ни, с по-голямо значение в еврозоната, отколкото другаде. В съюз от множество държави, какъвто е нашият, е неизбежно по-трудно да се изгради обща идентичност, отколкото в национална държава със своя култура и история. Еврото е нещо общо за всички ни – осезаем символ на европейското единство.

Когато държите в ръката си евробанкнота и знаете, че можете да я използвате в 19 държави, това е напомняне за постигнатата от Европа дълбока интеграция. И наистина, когато ни попитат за най-важните елементи на европейската идентичност, единната парична единица е сред най-често посочваните от гражданите на еврозоната след демокрацията и свободата. Въпреки трудностите през последните години подкрепата за единната валута е понастоящем 70% – най-високото равнище, достигано в периода преди кризата.

Със съдействието на националните централни банки, кредитните институции и производителите на оборудване за банкноти през изминалите девет месеца бяха пренастроени стотици хиляди машини и устройства, което означава, че новата банкнота от 50 € е на разположение от днес.

Данни за контакт за медиите