Menu

Puhe uuden 50 euron setelin käyttöönottotilaisuudessa

EKP:n pääjohtajan Mario Draghin puhe uuden 50 euron setelin käyttöönottotilaisuudessa Frankfurt am Mainissa 4.4.2017

Minulla on ilo olla tänään juhlistamassa uuden 50 euron setelin käyttöönottoa. Käyttöönotto on edellyttänyt EKP:n ja eurojärjestelmän asiantuntijoilta valtavasti tutkimus- ja valmistelutyötä, ja haluankin kiittää heitä uuden ensiluokkaisen setelin tuottamisesta. Vaikka setelit jäävät ajoittain EKP:n rahapolitiikan muiden aiheiden varjoon, ne ovat erottamaton osa toimintaamme, ja voidaan myös todeta, että niiden merkitys on euroalueella jopa suurempi kuin muualla maailmassa.

Käteinen on säilyttänyt asemansa tärkeimpänä maksuvälineenä euroalueella, vaikka sähköiset maksutavat kasvattavatkin suosiotaan. EKP:n tilaaman, pian julkaistavan kyselytutkimuksen mukaan käteisrahaa käytetään myyntipisteissä yli kolmessa neljäsosassa kaikista maksuista. Maksutapahtumien arvolla mitattuna hieman yli puolet kaikista maksuista suoritetaan käteisellä. Digitalisaation aikakautenakin käteinen on siis edelleen keskeisessä asemassa taloudessa.

Keskeisessä asemassa on varsinkin 50 euron seteli, joka on kaikista euroseteleistä yleisimmin käytetty ja siten myös tärkein. Liikkeessä on yli 9 miljardia 50 euron seteliä, ja ne muodostavat 46 % kaikista liikkeessä olevista euroseteleistä. Määrä on suurempi kuin kaikkien liikkeeseen laskettujen eurosetelien yhteenlaskettu määrä eurosetelien ja ‑kolikoiden käyttöönoton aikaan vuonna 2002.

On siis selvää, että talous ei voi toimia, elleivät ihmiset voi luottaa käteisrahaan. Setelien on oltava kestäviä ja vaivattomasti saatavilla, ja niiden aitous on oltava helppo tarkistaa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin setelien turvallisuus. Jotta ihmiset voivat jatkuvasti luottaa eurosetelien turvallisuuteen, niiden väärentämisestä on tehtävä aina vain vaikeampaa. Siksi setelien kehitystyön perustana on aina innovointi, ja niissä pyritään hyödyntämään aina uusinta ja turvallisinta setelitekniikkaa.

Sen vuoksi uudessa 50 euron setelissä käytetään samoja uudenlaisia turvatekijöitä kuin jo uudessa 20 euron setelissä: niiden ansiosta väärentäminen on entistäkin hankalampaa. Uusissa seteleissä on myös näkövammaisille suunnattuja ominaisuuksia kuten etusivun suuremmat kirjaimet ja numerot sekä setelin päädyissä olevat kohoviivat.

On myös tärkeää, että ihmiset tuntevat uudet setelit. Eurojärjestelmä onkin tiedottanut suurelle yleisölle ja muille sidosryhmille uudesta setelistä ja sen turvatekijöistä laajan tiedotuskampanjan avulla, jossa on hyödynnetty useita eri viestintäkanavia.

Setelit ovat kuitenkin tärkeä osa toimintaamme myös toisesta syystä. Kuten edellä mainitsin, setelien merkitys on euroalueella suurempi kuin muualla maailmassa. Suuressa useiden maiden muodostamassa unionissa yhteisen identiteetin luominen on vaikeampaa kuin yksittäisessä maassa, jolla on oma kulttuurinsa ja historiansa. Yhteinen rahamme on kuitenkin kouraantuntuva osoitus Euroopan yhtenäisyydestä.

Kaikissa euroalueen maissa käytettävät eurosetelit kertovat konkreettisesti siitä, kuinka pitkälle Euroopan yhdentyminen on edennyt. Kun euroalueen asukkailta kysytään tärkeimpiä eurooppalaisen identiteetin tekijöitä, yhteinen raha tulee heti demokratian ja vapauden arvojen jälkeen. Viime vuodet ovat olleet vaikeita, mutta siitä huolimatta yhteisen rahan kannatus on tällä hetkellä 70 prosenttia, mikä vastaa kriisiä edeltäneen ajan ennätyslukemia.

Viimeisten yhdeksän kuukauden aikana on kansallisten keskuspankkien, luottolaitosten ja setelinkäsittelylaitteiden valmistajien yhteistyönä päivitetty satojatuhansia laitteita ja käteisautomaatteja, jotta ne ovat ajoissa valmiina ja uusia 50 euron seteleitä on jo tänään vaivatta saatavilla.

Yhteyshenkilöt