Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tal vid lanseringen av den nya 50-eurosedeln

Välkomsttal av ECB:s ordförande, Mario Draghi, vid en tillställning för lanseringen av den nya 50-eurosedeln, i Frankfurt am Main den 4 april 2017

Det är en glädje för mig att vara här i eftermiddag för att lansera den nya 50-eurosedeln. Detta är kulmen på mycket efterforskning och engagemang från mina kollegor på ECB och inom Eurosystemet och jag hyllar dem för att de skapat ännu en förstklassig produkt. Även om sedlar inte röner lika mycket uppmärksamhet som andra aspekter av vår penningpolitik är de en fundamental del av vårt arbete. Och på många sätt är deras roll till och med viktigare i euroområdet än i andra delar av världen.

Det blir allt vanligare med e-betalningar men kontanter är fortfarande vårt viktigaste betalningsmedel. En enkät om kontantanvändning som gjorts på uppdrag av ECB visar att mer än tre fjärdedelar av alla betalningar vid försäljningsställen i euroområdet görs med kontanter. I transaktionsvärde innebär detta något mer än hälften av alla betalningar. Även i denna digitala tidsålder är kontanter alltså fortfarande en väsentlig del i vår ekonomi.

Det gäller framför allt 50-eurosedeln, som är den som används mest. Det finns mer än 9 miljarder sådana i omlopp, vilket är 46 procent av alla eurosedlar. Det är mer än det totala antalet sedlar som gavs ut när euron infördes 2002.

För att ekonomin ska fungera måste människor ha tillit till kontanterna. De måste vara slitstarka, enkla att kontrollera och lättillgängliga. Och, det kanske allra viktigaste, de måste vara säkra. Vi måste ligga steget före förfalskare som kan underminera allmänhetens förtroende för pengar. Därför behöver vi alltid prioritera innovationer i vår sedelutveckling och sträva efter att alltid använda den senaste och mest effektiva sedeltekniken.

Den nya 50-eurosedeln innehåller till exempel alla de förbättrade säkerhetsdetaljer som även finns i 20-eurosedeln, vilket gör den ännu mer förfalskningssäker. Den är dessutom mer användarvänlig för synskadade tack vare stora framträdande siffror och bokstäver på framsidan och taktila markeringar nära kanterna.

För att allmänheten ska känna igen den nya sedeln bedriver Eurosystemet en omfattande informationskampanj vars mål är att nå ut till användarna genom ett flertal kanaler. Detta har gett våra mottagare all nödvändig information om sedeln och dess säkerhetsdetaljer.

Men det finns också en annan orsak till varför sedlar är en väsentlig del av vårt arbete, och denna är mer betydande för euroområdet än för andra områden. I en union som vår, som består av många länder, är det onekligen svårare att skapa en gemensam identitet än i en enskild nation som har en egen kultur och historia. Euron är en gemensam valuta för oss alla och en påtaglig symbol för europeisk sammanhållning.

Att hålla en eurosedel i handen och veta att den kan användas i 19 länder är en påminnelse om hur djup den europeiska integrationen är. När invånare i euroområdet får frågan om vad europeisk identitet innebär, kommer den gemensamma valutan på tredje plats, efter demokrati och frihet. Trots de senaste årens svårigheter ligger stödet för den gemensamma valutan nu på 70 procent, vilket är lika högt som före krisen.

Med hjälp av nationella centralbanker, kreditinstitut och tillverkare av sedelutrustning, har hundratusentals maskiner och apparater uppdaterats de senaste nio månaderna. Det betyder att den nya 50-eurosedeln finns tillgänglig från och med idag.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media