Menu

Przemówienie z okazji wejścia do obiegu nowego banknotu 50 euro

Przemówienie powitalne wygłoszone przez Maria Draghiego, prezesa EBC, podczas uroczystości z okazji emisji nowego banknotu 50 euro. Frankfurt nad Menem, 4 kwietnia 2017

Mam przyjemność wprowadzić dziś do obiegu nowy banknot 50 euro. Ta uroczystość jest zwieńczeniem długich badań i ciężkiej pracy moich kolegów z EBC i Eurosystemu. Gratuluję im stworzenia kolejnego znakomitego produktu. Być może banknotom nie poświęca się tyle uwagi, co innym aspektom polityki pieniężnej, ale są one bardzo istotnym elementem naszej działalności. W dodatku pod pewnymi względami w strefie euro odgrywają jeszcze ważniejszą rolę niż w innych częściach świata.

Wprawdzie coraz powszechniejsze stają się płatności elektroniczne, jednak to gotówka pozostaje głównym środkiem płatniczym. Jak wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie EBC, które zostanie wkrótce opublikowane, ponad trzy czwarte płatności w punktach detalicznych w strefie euro dokonywanych jest w gotówce. Pod względem wartości jest to nieco więcej niż połowa. Choć żyjemy w epoce cyfryzacji, gotówka nadal odgrywa ważną rolę w naszej gospodarce.

Dotyczy to zwłaszcza 50 euro, naszego najważniejszego nominału. W obiegu jest ich ponad 9 miliardów, co stanowi 46% wszystkich banknotów euro. To więcej niż łączna liczba banknotów wyemitowanych w momencie wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego w 2002 roku.

Jasne jest zatem, że aby gospodarka mogła prawidłowo funkcjonować, ludzie muszą mieć zaufanie do pieniądza gotówkowego. Powinien on być solidny, łatwy do sprawdzenia i łatwo dostępny. Oraz, co najważniejsze, bezpieczny: musimy zawsze o krok wyprzedzać fałszerzy i nie możemy pozwolić im podważyć społecznego zaufania do pieniądza. Dlatego w procesie rozwoju banknotów skupiamy się na innowacyjności i staramy się wykorzystywać najnowsze i najskuteczniejsze zdobycze technologii.

W nowych 50 euro zastosowaliśmy te same zmodernizowane zabezpieczenia co w nowym banknocie 20 euro, dzięki którym druga seria jest jeszcze odporniejsza na fałszerstwa niż pierwsza. Użycie pogrubionych liter i cyfr na przedniej stronie banknotu oraz wyczuwalnych w dotyku znaków przy krawędziach sprawia, że jest także przyjaźniejsza dla osób z dysfunkcją wzroku.

Aby zapoznać społeczeństwo z nowym banknotem, Eurosystem przeprowadził szeroko zakrojoną kampanię informacyjną obejmującą różne kanały komunikacji. W ten sposób nasi interesariusze otrzymali niezbędne informacje o banknocie i jego zabezpieczeniach.

Jest jednak jeszcze inna przyczyna tak istotnej roli banknotów w naszej działalności i ich szczególnego znaczenia dla strefy euro. W unii wielu krajów, takiej jak nasza, stworzenie wspólnej tożsamości jest trudniejsze niż w państwie o jednolitej kulturze i historii. Euro jest czymś, co nas łączy – to namacalny symbol jedności europejskiej.

Gdy trzymamy w ręku banknot euro, który jest ważny w 19 krajach, możemy sobie łatwo uzmysłowić, jak mocno zjednoczona jest Europa. Obywatele strefy euro pytani o najważniejsze elementy tożsamości europejskiej wymieniali najczęściej: demokrację, wolność – i właśnie wspólną walutę. I pomimo trudności, jakich doświadczyliśmy w ostatnich latach, walutę tę popiera obecnie 70% społeczeństwa, tyle samo co przed kryzysem.

W ciągu ostatnich 9 miesięcy z pomocą krajowych banków centralnych, instytucji kredytowych oraz producentów sprzętu do obsługi banknotów zaktualizowano setki tysięcy urządzeń i przyrządów, dzięki czemu od dziś może do nas trafić nowe 50 euro.

Kontakt z mediami