Menu

Prejav pri príležitosti zavedenia novej bankovky 50 €

Úvodný prejav prezidenta ECB Maria Draghiho pri príležitosti vydania novej bankovky 50 €, Frankfurt nad Mohanom 4. apríla 2017

Je mi potešením sa tu dnes zúčastniť na uvedení novej bankovky 50 € do obehu. Táto chvíľa je vyvrcholením rozsiahleho výskumu a nesmierneho odhodlania mojich kolegov z ECB a Eurosystému a ja im vyjadrujem uznanie za ďalší prvotriedny produkt. Hoci sa bankovkám možno nevenuje toľko pozornosti ako iným aspektom našej menovej politiky, sú jednou zo zásadných súčastí našej činnosti. A v niektorých ohľadoch je ich úloha v eurozóne ešte dôležitejšia než v iných častiach sveta.

Napriek rastúcej popularite elektronických platieb je pre nás hotovosť stále najdôležitejším platobným prostriedkom. Podľa prieskumu používania hotovosti, ktorý sa uskutočňuje v mene ECB a ktorého výsledky budú čoskoro zverejnené, prebiehajú viac ako tri štvrtiny všetkých platieb na predajných miestach v eurozóne v hotovosti. Z pohľadu hodnoty transakcií je to o niečo viac ako polovica. Takže i v tomto digitálnom veku má hotovosť v našom hospodárstve naďalej zásadný význam.

Platí to predovšetkým pre bankovku 50 €, ktorá je našou najdôležitejšou nominálnou hodnotou. V obehu ich je viac ako 9 miliárd a predstavujú tak 46 % všetkých eurových bankoviek. To je viac ako celkový počet bankoviek vydaných pri zavedení hotovostného eura v roku 2002.

Je teda zrejmé, že nevyhnutným predpokladom fungovania ekonomiky je dôvera ľudí k peniazom – peniaze musia byť spoľahlivé, ľahko overiteľné a okamžite dostupné. A možno najdôležitejšie je, aby boli bezpečné: musíme si udržať náskok pred falšovateľmi peňazí, ktorí by mohli dôveru verejnosti v peniaze podkopať. Preto pri vývoji bankoviek vždy kladieme dôraz na inováciu a snažíme sa využívať najnovšie a najefektívnejšie technológie výroby bankoviek.

Nová bankovka 50 € napríklad obsahuje všetky zdokonalené ochranné prvky novej bankovky 20 €, a je tak ešte odolnejšia voči falšovaniu než prvá séria. Vďaka výraznejším veľkým písmenám a čísliciam na lícnej strane a hmatovým značkám rozmiestneným po okrajoch je tiež bankovka lepšie prispôsobená potrebám zrakovo postihnutých.

V záujme oboznámenia verejnosti s novou bankovkou Eurosystém uskutočnil rozsiahlu informačnú kampaň s využitím viacerých komunikačných kanálov. Vďaka tomu získali zainteresované strany potrebné informácie o bankovke a jej ochranných prvkoch.

Je však i ďalší dôvod, prečo sú bankovky jedným kľúčových prvkov našej činnosti – a ten je pre eurozónu dôležitejší než pre iných. V únii zloženej z viacerých štátov, ako je tá naša, je vytvorenie pocitu spoločnej identity vždy ťažšie než v prípade jedného štátu s vlastnou kultúrou a históriou. Euro je niečo, čo máme všetci spoločné – je to hmatateľný symbol európskej jednoty.

Držať v ruke eurovú bankovku s vedomím, že ju možno použiť v 19 rôznych krajinách, nám pripomína hĺbku integrácie, akú Európa dosiahla. Na otázku, ktoré sú najdôležitejšie prvky európskej identity, obyvatelia eurozóny hneď po demokracii a slobode uvádzajú práve jednotnú menu. I napriek ťažkostiam zaznamenaným v posledných rokoch dnes dosahuje miera podpory jednotnej meny 70 %, čo zodpovedá predkrízovým maximám.

V spolupráci s národnými centrálnymi bankami, úverovými inštitúciami a výrobcami zariadení na spracovanie bankoviek boli za posledných deväť mesiacov upravené státisíce strojov a zariadení. To znamená, že počnúc dneškom sa budú nové bankovky 50 € dostávať do obehu.

Kontakt pre médiá