Menu

Projev u příležitosti uvedení nové bankovky 50 € do oběhu

Úvodní projev prezidenta ECB Maria Draghiho u příležitosti vydání nové bankovky 50 €, Frankfurt nad Mohanem, 4. dubna 2017

Je mi potěšením se zde dnes odpoledne zúčastnit uvedení nové bankovky 50 € do oběhu. Je to vyvrcholení rozsáhlého výzkumu a nesmírného odhodlání mých spolupracovníků z ECB a Eurosystému a já jim tleskám za další prvotřídní výsledek. I když bankovkám se asi nedostává takové pozornosti jako jiným aspektům naší měnové politiky, jsou jednou ze zásadních součástí naší činnosti. A v některých ohledech je jejich úloha v eurozóně ještě důležitější než v jiných částech světa.

Ačkoli jsou elektronické platby stále oblíbenější, hotové peníze zůstávají naším nejdůležitějším platebním prostředkem. Podle průzkumu používání hotovosti prováděného pro ECB, jehož výsledky budou brzy zveřejněny, probíhají více než tři čtvrtiny všech plateb v prodejních místech v eurozóně v hotovosti. Vyjádříme-li tento objem v hodnotě transakcí, je to o něco více než polovina. Takže i v tomto digitálním věku zůstává hotovost pro naši ekonomiku nezbytně nutná.

A to platí především pro bankovku 50 €, bankovku v nejdůležitější nominální hodnotě. V oběhu jich je přes 9 mld. kusů a představují 46 % všech eurobankovek. To je více než celkový počet bankovek vydaných při zavedení hotovostního eura v roce 2002.

Má-li tedy ekonomika fungovat, je zřejmé, že lidé musí mít důvěru k hotovým penězům – musí být spolehlivé, snadno ověřitelné a vždy k dispozici. A možná to nejdůležitější – musí být bezpečné: Musíme mít náskok před padělateli, kteří by důvěru veřejnosti v peníze mohli podkopat. Proto při vývoji bankovek vždy přikládáme prvořadý význam inovacím a usilujeme o to, abychom využívali nejmodernější a nejefektivnější technologie výroby.

Nová bankovka 50 € obsahuje například veškeré zdokonalené ochranné prvky nové bankovky 20 €, a je tak ještě odolnější vůči padělání než první série. Díky výraznějším velkým písmenům a číslicím na přední straně a značkám rozeznatelným dotykem, které jsou rozmístěny při okrajích, je také uživatelsky přívětivější pro zrakově postižené.

S cílem zajistit, aby se veřejnost s novou bankovkou seznámila, uspořádal Eurosystém rozsáhlou komunikační kampaň, v níž oslovoval publikum prostřednictvím více kanálů. Díky tomu získaly všechny zainteresované strany nezbytné informace o bankovce a jejích ochranných prvcích.

Je zde však i další důvod, proč jsou bankovky jednou ze zásadních součástí naší činnosti – a ten je pro eurozónu důležitější než pro ostatní části světa. V unii složené z několika států, jako je ta naše, je nevyhnutelně obtížnější vytvořit pocit sdílené identity než v případě jednoho státu s jeho vlastní kulturou a dějinami. Ale euro je něco, co máme všichni společné – je to jeden z hmatatelných symbolů evropské jednoty.

Držet v ruce eurobankovku, kterou lze používat v 19 zemích, nám připomíná hlubokou integraci, jíž Evropa dosáhla. Je tomu skutečně tak – na otázku, které jsou nejdůležitější prvky evropské identity, obyvatelé eurozóny nejčastěji uvádějí po demokracii a svobodě jednotnou měnu. I přes obtíže v posledních letech dosahuje nyní jednotná měna 70% podpory, která se tak rovná maximům zaznamenaným před krizí.

Ve spolupráci s národními centrálními bankami, úvěrovými institucemi a výrobci strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti byly za posledních devět měsíců upraveny stovky tisíc strojů a zařízení. To znamená, že počínaje dneškem je nová bankovka 50 € k dispozici.

Kontakty pro média