Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Kõne uue 50-eurose pangatähe kasutuselevõtu puhul

EKP presidendi Mario Draghi sõnavõtt uue 50-eurose kasutuselevõttu tähistaval sündmusel Maini-äärses Frankfurdis 4. aprillil 2017

Mul on hea meel anda täna teada uue 50-eurose pangatähe ringlusse laskmisest. See on toimunud EKP ja eurosüsteemi kolleegide märkimisväärse pühendumuse ja uurimistöö tulemusel ning ma soovin esile tõsta nende järjekordset esmaklassilist saavutust. Olgugi et pangatähtede valdkond ei pruugi alati pälvida sama suurt tähelepanu kui rahapoliitika muud aspektid, moodustab see siiski olulise osa meie tegevusest. Ja mõnes mõttes on pangatähtedel euroalal tähtsamgi roll kui mujal maailmas.

Ehkki e-maksed muutuvad üha levinumaks, on sularaha jätkuvalt kõige olulisem maksevahend. EKP nimel korraldatud küsitluse peatselt avaldatavad tulemused näitavad, et euroala müügikohtades tehakse enam kui kolm neljandikku kõigist tehingutest sularahas. Tehingute väärtuse järgi arvestades kasutatakse sularaha veidi enam kui pooltel juhtudel. Seega jääb sularaha majanduse tugisambaks ka praegusel digiajastul.

Eriti puudutab see 50-eurost, mis on enim kasutatav pangatäht. Käibel on rohkem kui 9 miljardit 50-eurost ning need moodustavad 46% ringluses olevatest europangatähtedest. See näitaja on suurem kui 2002. aastal eurosularaha kasutuselevõtu ajal käibele lastud pangatähtede koguarv.

On selge, et majanduse sujuvaks toimimiseks peab sularaha olema usaldusväärne – pangatähed peavad olema vastupidavad ja lihtsasti kättesaadavad ning nende ehtsust peab saama hõlpsalt kontrollida. Kõige tähtsam on aga, et sularaha oleks turvaline: me peame alati püsima sammu võrra ees võltsijatest, kelle tegevus võib sularaha üldist usaldusväärsust kahjustada. Seepärast lähtume pangatähtede arendustöös alati uuenduslikest suundadest ning soovime kasutada kõige tänapäevasemat ja tõhusamat tehnoloogiat.

Uuel 50-eurosel pangatähel on näiteks kõik uue 20-eurose pangatähe tõhustatud turvaelemendid, mis muudavad selle esimese seeria europangatähtedega võrreldes veelgi võltsimiskindlamaks. Ka vaegnägijate jaoks on uus 50-eurone kasutajasõbralikum, sest selle esiküljel on suuremas ja paksemas kirjas tähed ja numbrid ning servadel kombitavad turvamärgid.

Uue pangatähe tutvustamiseks korraldas eurosüsteem ulatusliku teabekampaania, mis hõlmas erinevaid kanaleid ning andis sidusrühmadele vajalikku infot pangatähe ja selle turvaelementide kohta.

Peale selle on aga veel üks põhjus, miks pangatähtede valdkonnal on meie tegevuses nii tähtis koht – ning see on euroala riikide jaoks olulisemgi kui muu maailma silmis. Eri riike koondavas liidus on ühise identiteedi loomine paratamatult keerulisem kui ühtse ajaloo- ja kultuuritaustaga riigis. Kuid me kõik kasutame eurot – see on Euroopa ühtsuse käegakatsutav sümbol.

Teadmine, et europangatähti saab kasutada 19 riigis, on meeldetuletus Euroopa sügavast lõimitusest. Ka euroala elanikud ise nimetavad Euroopa identiteedi ühe olulisema ehituskivina demokraatia ja vabaduse kõrval kõige sagedamini just ühisvääringut, ning viimastel aastatel esinenud raskustest hoolimata püsib ühisraha toetus praegu 70% tasemel ehk sama kõrge nagu kriisieelsel ajal.

Riikide keskpankade, krediidiasutuste ja sularahakäitluses kasutatavate seadmete tootjate koostöös on viimase üheksa kuu jooksul ajakohastatud sadu tuhandeid sularahaautomaate ja seadmeid, mis tähendab, et alates tänasest on seal kättesaadavad ka uued 50-eurosed pangatähed.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid