Menu

Uzruna par godu jaunās 50 euro banknotes laišanai apgrozībā

Eiropas Centrālās bankas prezidenta Mario Dragi (Mario Draghi) uzruna pasākumā par godu jaunās 50 euro banknotes laišanai apgrozībā Frankfurtē pie Mainas 2017. gada 4. aprīlī

Man ir gods atrasties šeit šajā pēcpusdienā, lai laistu apgrozībā jauno 50 euro banknoti. Šis pasākums ir manu ECB un Eurosistēmas kolēģu ilgo pētījumu un pašaizliedzīgā darba kulminācija, un es aplaudēju viņiem par vēl viena pirmklasīga produkta izveidi. Lai gan banknotēm, iespējams, netiek pievērsts tik daudz uzmanības kā citiem mūsu monetārās politikas aspektiem, tās veido būtisku mūsu darba daļu. Un savā ziņā euro zonā to loma ir vēl nozīmīgāka, nekā citās pasaules daļās.

Lai gan elektroniskie maksājumi iemanto arvien lielāku popularitāti, skaidrā nauda aizvien ir mūsu svarīgākais maksāšanas līdzeklis. ECB uzdevumā veiktais apsekojums par skaidrās naudas izmantošanu, kas tiks drīzumā publiskots, liecina, ka vairāk nekā trīs ceturtdaļas maksājumu euro zonas tirdzniecības vietās veic skaidrā naudā. Darījumu vērtības izteiksmē tā ir vairāk nekā puse maksājumu. Tādējādi pat šajā digitālajā laikmetā skaidrā nauda joprojām ir vitāli svarīga mūsu tautsaimniecībai.

Un tas īpaši attiecas uz 50 euro banknoti, kas ir mūsu nozīmīgākā nominālvērtība. Apgrozībā ir vairāk nekā 9 mljrd. šo banknošu, veidojot 46% no visām euro banknotēm. Tas ir vairāk nekā kopējais banknošu skaits, kas tika laists apgrozībā euro ieviešanas laikā 2002. gadā.

Tāpēc ir skaidrs, ka, lai tautsaimniecība spētu funkcionēt, cilvēkiem jāuzticas naudai – tai jābūt izturīgai, viegli pārbaudāmai un vienmēr pieejamai. Un, iespējams, visbūtiskāk – tai jābūt drošai. Mums jāapsteidz banknošu viltotāji, kuri varētu apdraudēt sabiedrības uzticēšanos naudai. Tāpēc inovācija ir mūsu banknošu attīstības galvenais aspekts un mēs cenšamies izmantot jaunākās un efektīvākās banknošu izgatavošanas tehnoloģijas.

Jaunā 50 euro banknote, piemēram, ietver visus jaunās 20 euro banknotes uzlabotos pretviltošanas elementus, vēl labāk nodrošinot to pret viltojumiem nekā pirmā izlaiduma banknotes. To arī vieglāk lietot cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo aversā izmantoti lielāki burti un cipari un gar banknotes malām iestrādātas sataustāmas zīmes.

Un, lai nodrošinātu, ka cilvēki atpazīst jauno banknoti, Eurosistēma īstenojusi plašu komunikācijas kampaņu, kuras mērķis bija uzrunāt auditoriju, izmantojot vairākus kanālus. Tādējādi ieinteresētās puses varēja saņemt nepieciešamo informāciju par banknoti un tās pretviltošanas elementiem.

Taču ir vēl viens iemesls, kāpēc banknotes mūsu darbā ir tik būtiskas – šis iemesls euro zonai ir nozīmīgāks nekā citiem. Vairāku valstu savienībā, kādā dzīvojam, vienotu identitāti radīt ir daudz sarežģītāk nekā vienas nācijas valstī, kurai ir sava kultūra un vēsture. Euro ir kas tāds, kas ir kopējs mums visiem – tas ir reāls Eiropas vienotības simbols.

Euro banknote, ko turam rokā un kuru varam izmantot 19 valstīs, ir atgādinājums par Eiropā panākto dziļo integrāciju. Patiešām, atbildot uz jautājumu par svarīgākajām Eiropas identitātes sastāvdaļām, euro zonas iedzīvotāji uzreiz pēc demokrātijas un brīvības nosauc vienoto valūtu. Un, neraugoties uz sarežģījumiem pēdējos gados, vienoto valūtu šobrīd atbalsta 70% iedzīvotāju. Tas atbilst augstākajiem rādītājiem pirms krīzes.

Sadarbībā ar valstu centrālajām bankām, kredītiestādēm un banknošu iekārtu ražotājiem pēdējos deviņos mēnešos pielāgoti vairāki simti tūkstošu iekārtu un automātu – un, sākot ar šodienu, jaunā 50 euro banknote ir pieejama.

Kontaktinformācija presei