Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2018 г.

Пазарни операции

Указателни календари на редовните тръжни операции и периоди на поддържане на резервите на Евросистемата

На 5 юли 2018 г. Управителният съвет одобри указателните календари на редовните тръжни операции на Евросистемата и нейните периоди на поддържане на резервите за 2019 г. Подробна информация беше представена в прессъобщение по темата, публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 11 юли 2018 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити в Ирландия

На 5 юли 2018 г. Управителният съвет прие Становище СОN/2018/31 по искане на председателя на Съвместната комисия по финанси, държавни разходи и реформи към ирландския национален парламент, както и на ирландския министър-председател.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции

На 12 юли 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/32 по искане на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент относно приложимото право към действието на прехвърлянето на вземания спрямо трети лица

На 18 юли 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/33.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije

На 6 юли 2018 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2018/18 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije. Препоръката ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Публикуване на доклада на ЕЦБ за плановете за възстановяване

На 29 юни 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува доклада на ЕЦБ за плановете за възстановяване. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Обявяване на по-нататъшни мерки в надзорния подход към натрупаните необслужвани кредити в еврозоната

На 6 юли 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за по-нататъшни мерки в надзорния подход за преодоляване на натрупването на необслужвани кредити (НОК) в еврозоната. Подходът е резултат от вече предприети действия в тази област, а именно стратегиите на банките за намаляване на НОК и допълнението относно формирането на провизии за нови НОК. Така се създава стройна рамка за преодоляване на натрупаните НОК като част от надзорния диалог посредством индивидуални за всяка банка надзорни очаквания, насочени към постигането на достатъчно равнище на провизии за съществуващите НОК, и съответно увеличаване на устойчивостта на банковата система в еврозоната като цяло. Повече информация е налична на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите