Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2018

Tržne operacije

Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 5. julija 2018 potrdil okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019. Podrobnosti so bile predstavljene v sporočilu za javnost, ki je bilo 11. julija 2018 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ureditvi dejavnosti lastništva kreditnih pogodb na Irskem

Svet ECB je 5. julija 2018 Mnenje CON/2018/31 sprejel na zahtevo predsednika skupnega odbora irskega parlamenta za finance, javne izdatke in reforme ter irskega ministrskega predsednika.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o minimalnem kritju izgub za nedonosne izpostavljenosti

Svet ECB je 12. julija 2018 Mnenje CON/2018/32 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o pravu, ki se uporablja za učinke odstopa terjatev za tretje osebe

Svet ECB je 18. julija 2018 sprejel Mnenje CON/2018/33.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije

Svet ECB je 6. julija 2018 sprejel Priporočilo ECB/2018/18 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije. Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Bančni nadzor

Objava poročila ECB o načrtih sanacije

Svet ECB 29. junija 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi poročilo ECB o načrtih sanacije. Poročilo je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Objava nadaljnjih korakov v nadzorniškem pristopu k obravnavi slabih posojil v euroobmočju

Svet ECB 6. julija 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora v zvezi z nadaljnjimi koraki v nadzorniškem pristopu za zmanjšanje obsega slabih posojil v euroobmočju. S pristopom se nadaljuje delo, ki je bilo na tem področju doslej že opravljeno, in sicer strategija bank za zmanjšanje slabih posojil in dodatek za oblikovanje rezervacij za nova slaba posojila. Pristop vzpostavlja enoten okvir za obravnavo slabih posojil kot del nadzorniškega dialoga z individualnimi nadzorniškimi pričakovanji za vsako banko. Njegov cilj je zagotoviti zadostno raven rezervacij za stara slaba posojila in s tem povečati odpornost celotnega bančnega sistema v euroobmočju. Več informacij je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije