Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2018

Marknadsoperationer

Indikativa kalendrar för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder

Den 5 juli 2018 godkände ECB-rådet de indikativa kalendrarna för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder under 2019. Detaljer gavs i ett pressmeddelande, som publicerades på ECB:s webbplats den 11 juli 2018.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om regleringen av affärsverksamheter som äger kreditavtal i Irland

Den 5 juli 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/31, på begäran av ordföranden för Oireachtas (Irlands nationella parlament) gemensamma kommitté för finanser, offentliga utgifter och reformer samt Taoiseach (den irländska premiärministern).

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar

Den 12 juli 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/32 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fodringar

Den 18 juli 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/33.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije

Den 6 juli 2018 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2018/18 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije. Rekommendationen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Publicering av ECB:s rapport om återhämtningsplaner

Den 29 juni 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera ECB:s rapport om återhämtningsplaner. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Meddelande om ytterligare steg i tillsynen av NPL-stocken i euroområdet

Den 6 juli 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden gällande ytterligare steg i ECB:s tillsyn för hantering av stocken av nödlidande lån (NPL) i euroområdet. Detta tillvägagångssätt är en fortsättning på det arbete som redan genomförts inom detta område, dvs. bankernas strategier för att minska andelen nödlidande lån samt tillägget om avsättningar för nya NPL. Som del i tillsynsdialogen skapas härmed, genom bankspecifika tillsynsförväntningar inriktade mot adekvata avsättningar för ackumulerade nödlidande lån, ett enhetligt ramverk för hantering av NPL-stocken, vilket torde leda till ökad motståndskraft i euroområdets banksystem som helhet. Mer information finns på ECB:s webbplats om banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media