Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

júl 2018

Operácie na trhu

Indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv

Dňa 5. júla 2018 Rada guvernérov schválila indikatívne kalendáre pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2019. Podrobné informácie boli uvedené v súvisiacej tlačovej správe zverejnenej na internetovej stránke ECB 11. júla 2018.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k nariadeniu o obchodnej činnosti spočívajúcej vo vlastníctve úverových dohôd v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/31 dňa 5. júla 2018 na žiadosť predsedu spoločného výboru írskeho parlamentu pre financie, verejné výdavky a reformy a írskeho premiéra.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/32 dňa 12. júla 2018 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/33 dňa 18. 7. 2018.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije

Dňa 6. júla 2018 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2018/18 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije. Odporúčanie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Zverejnenie správy ECB o plánoch ozdravenia

Dňa 29. júna 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu ECB o plánoch ozdravenia. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Oznámenie ďalších krokov v postupe dohľadu zameranom na znižovanie stavu problémových úverov v eurozóne

Dňa 6. júla 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad týkajúceho sa ďalších krokov v postupe dohľadu zameranom na znižovanie stavu problémových úverov v eurozóne. Tento postup nadväzuje na doterajšie opatrenia v tejto oblasti, t. j. stratégie bánk na znižovanie stavu problémových úverov, ako aj dodatok týkajúci sa tvorby opravných položiek k novým problémovým úverom. Postup zavádza konzistentný rámec riešenia stavu problémových úverov ako súčasť dohľadového dialógu prostredníctvom očakávaní dohľadu určených jednotlivým bankám, ktorých cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň tvorby opravných položiek k existujúcim problémovým úverom a prispieť tak k odolnosti bankového systému eurozóny ako celku. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá