Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja pitoajanjaksot

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.7.2018 eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2019. Aihetta koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 11.7.2018.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottosopimusten haltijoiden liiketoiminnan sääntelystä Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 5.7.2018 Irlannin parlamentin valtiovarain-, julkismeno- ja uudistusvaliokunnan puheenjohtajan sekä Irlannin pääministerin pyynnöstä lausunnon CON/2018/31.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 12.7.2018 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/32.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista

EKP:n neuvosto antoi 18.7.2018 lausunnon CON/2018/33.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovenian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 6.7.2018 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banka Slovenijen ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2018/18). Suositus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

EKP:n raportti elvytyssuunnitelmista

EKP:n neuvosto jätti 29.6.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti elvytyssuunnitelmista. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Järjestämättömien saamisten kantaa koskevat lisätoimet

EKP:n neuvosto jätti 6.7.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa lisätoimista, joilla pyritään pienentämään järjestämättömien saamisten kantaa euroalueella. Toimintamallissa nojaudutaan aiemman työn tuloksiin eli pankkien laatimiin järjestämättömien saamisten vähentämisstrategioihin ja uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia arvonalennuksia koskeviin EKP:n lisäodotuksiin. Niiden pohjalta pankeille laaditaan valvontadialogin yhteydessä yhtenäiset pankkikohtaiset valvontaodotukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että vanhoista järjestämättömistä saamisista kirjataan riittävät arvonalennukset. Näin pyritään myös parantamaan euroalueen pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä kokonaisuutena. Lisätietoja on saatavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle