Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

srpanj 2018.

Operacije na tržištu

Okvirni kalendari redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 5. srpnja 2018. okvirne kalendare redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava u 2019. Pojedinosti se nalaze u priopćenju za javnost koje je objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a 11. srpnja 2018.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o reguliranju poslova posjedovanja ugovora o kreditu u Irskoj

Upravno vijeće donijelo je 5. srpnja 2018. na zahtjev predsjednika Zajedničkog odbora za financije, državnu potrošnju i reforme irskog parlamenta (Oireachtas) i irskog predsjednika Vlade (Taoiseach) Mišljenje CON/2018/31.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe o minimalnom pokriću gubitka za neprihodujuće izloženosti

Upravno vijeće donijelo je 12. srpnja 2018. na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije mišljenje CON/2018/32.

Mišljenje ESB-a o Prijedlogu uredbe o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće osobe

Upravno vijeće donijelo je 18. srpnja 2018. Mišljenje CON/2018/33.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije

Upravno vijeće donijelo je 6. srpnja 2018. Preporuku ESB/2018/18 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banka Slovenije. Preporuka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Objava Izvješća ESB-a o planovima oporavka

Upravno vijeće nije 29. lipnja 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Izvješće ESB-a o planovima oporavka. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Objava daljnjih koraka u nadzornom pristupu u vezi s iznosom neprihodonosnih kredita u europodručju

Upravno vijeće nije 6. srpnja 2018. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o daljnjim koracima u nadzornom pristupu za rješavanje pitanja iznosa neprihodonosnih kredita u europodručju. Pristup se nastavlja na već obavljene aktivnosti u ovom području, osobito strategije banaka za smanjenje neprihodonosnih kredita, te na dodatak o rezerviranju za nove neprihodonosne kredite. Njime se stvara dosljedan okvir za rješavanje pitanja iznosa neprihodonosnih kredita u sklopu nadzornog dijaloga u kojem se oblikuju nadzorna očekivanja za pojedinačne banke s ciljem postizanja adekvatnog rezerviranja za naslijeđene neprihodonosne kredite, čime se pridonosi otpornosti bankovnog sustava europodručja u cjelini. Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije