Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Červenec 2018

Tržní operace

Indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení Eurosystému a udržovacích období pro minimální rezervy

Rada guvernérů schválila 5. července 2018 indikativní kalendáře pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2019. Podrobnosti jsou uvedeny v související tiskové zprávě, zveřejněné 11. července 2018 na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k regulaci obchodní činnosti spočívající ve vlastnictví úvěrů v Irsku

Rada guvernérů přijala 5. července 2018 stanovisko CON/2018/31 na žádost předsedy Společného výboru pro finance, veřejné výdaje a reformy irského národního parlamentu (Oireachtas) a irského premiéra (Taoiseach).

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o minimálním krytí ztrát z nevýkonných expozic

Rada guvernérů přijala 12. července 2018 stanovisko CON/2018/32 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany

Rada guvernérů přijala 18. července 2018 stanovisko CON/2018/33.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije

Rada guvernérů přijala 6. července 2018 doporučení ECB/2018/18 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banka Slovenije. Doporučení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Zveřejnění zprávy ECB o ozdravných plánech

Rada guvernérů nevznesla 29. června 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu ECB o ozdravných plánech. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Oznámení dalších kroků dohledového přístupu k objemu úvěrů se selháním v eurozóně

Rada guvernérů nevznesla 6. července 2018 námitky proti návrhu Rady dohledu týkajícímu se dalších kroků dohledového přístupu v oblasti řešení objemu úvěrů se selháním v eurozóně. Přístup vychází z činnosti, která byla v této oblasti již vykonána, totiž strategie bank pro snižování úvěrů se selháním, a z přílohy týkající se tvorby rezerv u nových úvěrů se selháním. Je tak vytvářen konzistentní rámec pro řešení objemu úvěrů se selháním jako součást dohledového dialogu prostřednictvím očekávání dohledu specifických pro jednotlivé banky, zaměřený na dosažení přiměřené tvorby rezerv u zděděných úvěrů se selháním, což přispívá k odolnosti bankovního systému eurozóny jako celku. Více informací je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média