Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Juli 2018

Markttransacties

Indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 5 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de indicatieve kalenders voor de reguliere tendertransacties en reserve-aanhoudingsperiodes van het Eurosysteem voor 2019. Nadere informatie hierover is te vinden in een persbericht dat op 11 juli 2018 is gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de regulering van zakelijke activiteiten betreffende het eigendom van kredietovereenkomsten in Ierland

Op 5 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Voorzitter van het Gemengde Comité voor Financiën, Overheidsuitgaven en Hervorming (een comité van het Nationale Parlement van Ierland) en van de Ierse minister-president, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/31.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Op 12 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/32.

ECB-Advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende het recht dat van toepassing is op de derdenwerking van de cessie van vorderingen

Op 18 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/33.

Corporate governance

ECB-Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije

Op 6 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2018/18 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Banka Slovenije. Deze Aanbeveling wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB gepubliceerd.

Bankentoezicht

Publicatie van het verslag van de ECB betreffende herstelplannen

Op 29 juni 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van het verslag van de ECB betreffende herstelplannen. Het verslag is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Aankondiging van verdere stappen bij de toezichtsaanpak voor de bestaande NPL's in het eurogebied

Op 6 juli 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht betreffende verdere stappen bij de toezichtsaanpak voor bestaande niet-renderende leningen ('non-performing loans' – NPL's) in het eurogebied te publiceren. De aanpak volgt op het werk dat op dit terrein reeds is verzet, te weten de NPL-reductiestrategieën van banken, en het addendum inzake voorzieningen voor nieuwe NPL's. Hiermee wordt een consistent raamwerk gecreëerd om de bestaande NPL's aan te pakken als onderdeel van de toezichtsdialoog. Dit gebeurt door als toezichthouder bankspecifieke verwachtingen te formuleren omtrent het realiseren van toereikende voorzieningen voor 'oude' NPL's, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de schokbestendigheid van het gehele bankwezen in het eurogebied. Meer informatie is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media