Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. július

Piaci műveletek

Az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak tájékoztató naptárai

A Kormányzótanács 2018. július 5-én elfogadta az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak 2019. évi tájékoztató naptárait. A részletek az EKB honlapján 2018. július 11-én megjelent sajtóközleményben olvashatók.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a hitelmegállapodások tulajdonlásához kapcsolódó tevékenység szabályozásáról Írországban

A Kormányzótanács 2018. július 5-én elfogadta a CON/2018/31 véleményt, amelyet az Oireachtas (ír nemzeti parlament) pénzügyi, közkiadási és reformügyi vegyes bizottsága elnökének, valamint a Taoiseach (ír miniszterelnök) kérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezetről szóló rendelet iránti javaslatról

2018. július 12-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/32 véleményt, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a követelések engedményezésének harmadik felekre kifejtett hatásaira alkalmazandó jogról szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2018. július 18-án elfogadta a CON/2018/33 véleményt.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2018. július 6-án elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2018/18 ajánlást, amely a Banka Slovenije külső könyvvizsgálóiról szól. Az ajánlás hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján.

Bankfelügyelet

Az EKB helyreállítási tervekről szóló jelentésének kiadása

A Kormányzótanács 2018. június 29-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák az EKB-nak a helyreállítási tervekről szóló jelentését. A dokumentum az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

Az euroövezeti NPL-állományra vonatkozó felügyeleti módszertan további lépéseinek bejelentése

A Kormányzótanács 2018. július 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület javaslata ellen, amelyben felvázolja az euroövezeti nemteljesítő hitelállomány (NPL) kezelésére vonatkozó felügyeleti megközelítés további lépéseit. A módszertan az ezen a területen már elvégzett munkán alapul, nevezetesen a bankok NPL-csökkentő stratégiájával és az új NPL-ekhez való céltartalék-képzéshez adott kiegészítéssel kapcsolatos tevékenységen. Ezzel létrejön egy konzisztens feltételrendszer, amely az egyes bankokra vonatkozó konkrét felügyeleti elvárásokon keresztül a felügyeleti párbeszéd részeként foglalkozik az NPL-állománnyal. Az elvárások célja az örökölt NPL-ek megfelelő céltartalékolásának kialakítása, és ezáltal az egész euroövezeti bankrendszer rugalmasságának a javítása. Bővebb információk az EKB bankfelügyeleti honlapján találhatók.

Médiakapcsolatok