Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

Rinkos operacijos

Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informaciniai kalendoriai

2018 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba patvirtino 2019 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinius kalendorius. Daugiau informacijos pateikta 2018 m. liepos 11 d. ECB interneto svetainėje šiuo klausimu paskelbtame pranešime spaudai.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl kredito sutarčių teisių turėtojų veiklos reguliavimo Airijoje

2018 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/31 Airijos nacionalinio parlamento (Oireachtas) Jungtinio finansų, viešųjų išlaidų ir reformų komiteto bei Airijos ministro pirmininko (Taoiseach) prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio

2018 m. liepos 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/32 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims

2018 m. liepos 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/33.

ECB valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus

2018 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2018/18, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banka Slovenije išorės auditoriaus. Rekomendacija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

ECB ataskaitos dėl gaivinimo planų paskelbimas

Iki 2018 m. birželio 29 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB ataskaitą dėl gaivinimo planų. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Tolesnių žingsnių taikant priežiūros metodiką neveiksnių paskolų sankaupoms euro zonoje mažinti paskelbimas

Iki 2018 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui dėl tolesnių žingsnių taikant priežiūros metodiką neveiksnių paskolų (NP) sankaupoms euro zonoje mažinti. Metodika pagrįsta šioje srityje jau atliktu darbu: bankų NP lygio mažinimo strategijomis ir priedu dėl atidėjinių naujoms NP dengti sudarymo. Taip sukuriama nuosekli sistema NP sankaupoms mažinti vykdant priežiūrinį dialogą pagal konkrečiam bankui skirtus priežiūrinius lūkesčius, siekiant užtikrinti, kad seniau susikaupusioms NP dengti būtų sudaryta pakankamai atidėjinių ir taip būtų padidintas visos euro zonos bankų sistemos atsparumas. Daugiau informacijos paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai