Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada jūlijs

Tirgus operācijas

Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu indikatīvie grafiki

Padome 2018. gada 5. jūlijā apstiprināja Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2019. gada indikatīvos grafikus. Sīkāka informācija sniegta attiecīgā paziņojumā presei, kas 2018. gada 11. jūlijā publicēts ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par kredītlīgumu īpašnieku uzņēmējdarbības regulējumu Īrijā

Padome 2018. gada 5. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2018/31 pēc Oireachtas (Īrijas parlamenta) Apvienotās finanšu, valsts izdevumu un reformu komitejas priekšsēdētāja un Taoiseach (Īrijas premjerministra) lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem

Padome 2018. gada 12. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2018/32 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami prasījumu cesijas sekām attiecībā uz trešām personām

Padome 2018. gada 18. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2018/33.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem

Padome 2018. gada 6. jūlijā pieņēma Ieteikumu ECB/2018/18 Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem. Ieteikums tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

ECB ziņojuma par atveseļošanas plāniem publicēšana

Padome 2018. gada 29. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ECB ziņojumu par atveseļošanas plāniem. Ziņojums pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Paziņojums par turpmāko rīcību saistībā ar uzraudzības pieeju INK atlikumam euro zonā

Padome 2018. gada 6. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu par turpmāko rīcību saistībā ar uzraudzības pieeju ienākumus nenesošo kredītu (INK) atlikuma problēmas risināšanai euro zonā. Šī pieeja ir saskaņā ar šajā jomā jau paveikto, proti, stratēģijām INK atlikuma samazināšanai bankās un pielikumu par uzkrājumiem jauniem INK. Tā rada konsekventu ietvaru INK atlikuma problēmas risināšanai uzraudzības dialoga ietvaros, nosakot katrai bankai specifiskas uzraudzības gaidas, kas vērstas uz to, lai tiktu panākta pienācīga uzkrājumu veidošana jau esošajiem INK, tādējādi veicinot visas euro zonas banku sistēmas noturību. Sīkāka informācija pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem