Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2017

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Eurosystemets standarder för användning av trepartsagenter (TPA) i Eurosystemets kreditoperationer

Den 28 juli 2017 godkände ECB-rådet Eurosystemets standarder för användning av trepartsagenter (TPA) i Eurosystemets kreditoperationer för att öka transparensen avseende godtagbarhetsbedömningar för marknadsaktörer. Eurosystemets standarder för användning av trepartsagenter kommer att publiceras på ECB s webbplats.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om tillgång till det centrala kreditregistret och registret över bankkonton

Den 2 augusti 2017 antog ECB-rådet yttrande CON/2017/28 på begäran av Bulgarian National Bank.

Banktillsyn

Offentligt samråd om vägledningen för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller

Den 25 juli 2017 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om vägledningen för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller. Efter bedömningen av kommentarer som inkommit under det offentliga samrådet förväntas den slutliga vägledningen att lämnas in till tillsynsnämnden för godkännande och till ECB-rådet för antagande under det sista kvartalet 2017. Vägledningen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media