European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

august 2017

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Štandardy Eurosystému pre používanie trojstranných sprostredkovateľov v úverových operáciách Eurosystému

Dňa 28. júla 2017 Rada guvernérov schválila štandardy Eurosystému pre používanie trojstranných sprostredkovateľov v úverových operáciách Eurosystému, ktorých účelom je zvýšiť transparentnosť hodnotenia akceptovateľnosti účastníkov trhu. Štandardy Eurosystému pre používanie trojstranných sprostredkovateľov budú zverejnené na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2017/28 dňa 2. augusta 2017 na žiadosť Българска народна банка (Bulharskej národnej banky).

Bankový dohľad

Verejná konzultácia o všeobecných zásadách previerok na mieste a hodnotenia interných modelov

Dňa 25. júla 2017 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách previerok na mieste a hodnotenia interných modelov. Po spracovaní pripomienok prijatých počas verejnej konzultácie sa očakáva, že konečné znenie všeobecných zásad bude predložené na schválenie Rade pre dohľad a na prijatie Rade guvernérov v priebehu posledného štvrťroka 2017. Všeobecné zásady sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá