Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

kolovoz 2017.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Standardi Eurosustava za korištenje agenata trećih strana u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno vijeće 28. srpnja 2017. odobrilo je standarde Eurosustava za korištenje agenata trećih strana u kreditnim operacijama Eurosustava radi transparentnije procjene prihvatljivosti za sudionike na tržištu. Standardi Eurosustava za korištenje agenata trećih strana objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o pristupu središnjem kreditnom registru i registru bankovnih računa

Upravno vijeće 2. kolovoza 2017. na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) donijelo je Mišljenje CON/2017/28.

Nadzor banaka

Javno savjetovanje o vodiču za nadzore na licu mjesta i provjere internih modela

Upravno vijeće 25. srpnja 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o vodiču za nadzore na licu mjesta i provjere internih modela. Nakon procjene primjedaba danih tijekom javnog savjetovanja očekuje se da će se vodič podnijeti Nadzornom odboru na odobrenje te Upravnom vijeću na donošenje tijekom posljednjeg tromjesečja 2017. Vodič se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Kontaktni podatci za medije