Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August 2017

Infrastructura pieței și plăți

Standardele Eurosistemului privind utilizarea agenților tripartiți în operațiunile de credit ale Eurosistemului

La 28 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat Standardele Eurosistemului privind utilizarea agenților tripartiți în operațiunile de credit ale Eurosistemului pentru a spori transparența privind evaluările eligibilității pentru participanții de pe piață.
Standardele Eurosistemului privind utilizarea agenților tripartiți vor fi publicate pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la accesul la registrul central de credit și registrul conturilor bancare

La data de 2 august 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/28, la solicitarea Băncii Naționale a Bulgariei.

Supraveghere bancară

Consultare publică privind Ghidul cu privire la inspecțiile la fața locului și investigațiile referitoare la modelele interne

La data de 25 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică privind Ghidul cu privire la inspecțiile la fața locului și investigațiile referitoare la modelele interne. În urma evaluării observațiilor primite pe parcursul consultării publice, se preconizează că ghidul final va fi trimis Consiliului de supraveghere spre aprobare și Consiliului guvernatorilor spre adoptare în trimestrul IV 2017. Ghidul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Contacte media