Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

elokuu 2017

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuushallinnassa käytettäviä kolmikantasopimusagentteja koskevat vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.7.2017 eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuushallinnassa käytettäviä ulkopuolisia vakuushallintapalvelun tarjoajia (ns. kolmikantasopimusagentteja) koskevat hyväksyttävyysvaatimukset. Niiden pohjalta markkinaosapuolet pystyvät hahmottamaan selkeämmin, miten hyväksyttävyys arvioidaan. Kolmikantasopimusagentteja koskevat eurojärjestelmän hyväksyttävyysvaatimukset julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto keskitettyyn luottorekisteriin ja pankkitilirekisteriin pääsystä Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 2.8.2017 Bulgarian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2017/28.

Pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskevasta oppaasta

EKP:n neuvosto jätti 25.7.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta järjestää julkinen kuuleminen paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskevasta oppaasta. Kun saadut vastaukset on arvioitu ja opas niiden pohjalta viimeistelty, opas toimitetaan valvontaelimen hyväksyttäväksi ja EKP:n neuvoston vahvistettavaksi todennäköisesti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Opas on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle