Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. rugpjūčio mėn.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Eurosistemos standartai dėl naudojimosi trišaliais tarpininkais Eurosistemos kredito operacijose

2017 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba, siekdama rinkos dalyviams užtikrinti didesnį trišalių tarpininkų tinkamumo vertinimo skaidrumą, patvirtino Eurosistemos standartus dėl naudojimosi trišaliais tarpininkais Eurosistemos kredito operacijose. Eurosistemos standartai dėl naudojimosi trišaliais tarpininkais bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl prieigos prie centrinio kreditų registro ir banko sąskaitų duomenų registro

2017 m. rugpjūčio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2017/28 Bulgarijos nacionalinio banko prašymu.

Bankų priežiūra

Viešos konsultacijos dėl Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų vadovo

Iki 2017 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų vadovo. Numatoma, kad galutinė vadovo versija, įvertinus viešų konsultacijų metu gautas pastabas, bus pateikta Priežiūros valdybai tvirtinti ir Valdančiajai tarybai priimti 2017 m. paskutinį ketvirtį. Vadovas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai