Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2017. gada augusts

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Eurosistēmas standarti trīspusējo aģentu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās

Padome 2017. gada 28. jūlijā apstiprināja Eurosistēmas standartus trīspusējo aģentu izmantošanai Eurosistēmas kredītoperācijās, lai vairotu atbilstības novērtējumu caurredzamību tirgus dalībniekiem. Eurosistēmas standarti trīspusējo aģentu izmantošanai tiks publicēti ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par piekļuvi centrālajam kredītreģistram un bankas kontu reģistram

Padome 2017. gada 2. augustā pieņēma Atzinumu CON/2017/28 pēc Bulgārijas Nacionālās bankas lūguma.

Banku uzraudzība

Norādījumu par klātienes pārbaudēm un ar iekšējiem modeļiem saistīto izmeklēšanu sabiedriskā apspriešana

Padome 2017. gada 25. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt Norādījumu par klātienes pārbaudēm un ar iekšējiem modeļiem saistīto izmeklēšanu sabiedrisko apspriešanu. Izvērtējot sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtos komentārus, gaidāms, ka norādījumu galīgā versija tiks iesniegta Uzraudzības valdei apstiprināšanai un Padomei pieņemšanai 2017. gada pēdējā ceturksnī. Norādījumi pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kontaktinformācija presei