Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август 2017 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Стандарти на Евросистемата за използването на тристранни агенти при кредитни операции на Евросистемата

На 28 юли 2017 г. Управителният съвет одобри Стандарти на Евросистемата за използването на тристранни агенти при кредитни операции на Евросистемата с цел повишаване на прозрачността относно оценките на допустимостта за пазарни участници. Стандартите на Евросистемата за използването на тристранни агенти ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки

На 2 август 2017 г. Управителният съвет прие Становище CON/2017/28 по искане на Българска народна банка.

Банков надзор

Публична консултация относно Ръководството за проверки на място и проучвания на вътрешните модели

На 25 юли 2017 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да започне публична консултация относно Ръководството за проверки на място и проучвания на вътрешните модели. След оценката на коментарите, направени в рамките на публичната консултация, се очаква окончателното Ръководство да бъде представено пред Надзорния съвет за одобрение и пред Управителния съвет за приемане през последното тримесечие на 2017 г. Ръководството е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Данни за контакт за медиите