Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August 2017

Markedsinfrastruktur og betalinger

Eurosystemets standarder for anvendelse af trepartsagenter i Eurosystemets kreditoperationer

Den 28. juli 2017 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets standarder for anvendelse af trepartsagenter i Eurosystemets kreditoperationer med henblik på at skabe større gennemsigtighed om belånbarhedsvurderinger for markedsdeltagere. Eurosystemets standarder for anvendelse af trepartsagenter offentliggøres på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om adgang til det centrale kreditregister og registret over bankkonti

Den 2. august 2017 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2017/28 på anmodning af Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank).

Banktilsyn

Offentlig høring om vejledningen i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller

Den 25. juli 2017 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om en offentlig høring om vejledningen i inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller. Når de kommentarer, som fremkommer under den offentlige høring, er vurderet, forventes den endelige vejledning at blive forelagt Tilsynsrådet til godkendelse og Styrelsesrådet til vedtagelse i løbet af 4. kvartal 2017. Vejledningen findes på ECB's banktilsynswebsted.

Medie- og pressehenvendelser