Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August 2017

Turuinfrastruktuur ja maksed

Eurosüsteemi standardid, mis käsitlevad kolmepoolsete agentide kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides

28. juulil 2017 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi standardid, mis käsitlevad kolmepoolsete agentide kasutamist eurosüsteemi laenuoperatsioonides, et suurendada kõlblikkuse hindamise läbipaistvust turuosaliste jaoks. Eurosüsteemi standardid kolmepoolsete agentide kasutamise kohta avaldatakse EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses juurdepääsuga kesksele krediidiregistrile ja pangakontode keskregistrile

2. augustil 2017 võttis EKP nõukogu Bulgaaria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2017/28.

Pangandusjärelevalve

Avalik konsultatsiooni kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste juhendi kohta

25. juulil 2017 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste juhendi kohta. Avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkuste hindamise järel esitatakse juhend 2017. aasta viimases kvartalis heakskiitmiseks järelevalvenõukogule ja vastuvõtmiseks EKP nõukogule. Juhend on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kontaktandmed