Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust 2017

Tržna infrastruktura in plačila

Standardi Eurosistema za uporabo tripartitnih agentov v Eurosistemovih kreditnih operacijah

Svet ECB je 28. julija 2017 odobril standarde Eurosistema za uporabo tripartitnih agentov v Eurosistemovih kreditnih operacijah, s katerimi bo tržnim udeležencem zagotovljena večja transparentnost pri ocenjevanju primernosti. Standardi Eurosistema za uporabo tripartitnih agentov bodo objavljeni na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o dostopu do centralnega kreditnega registra in registra bančnih računov

Svet ECB je 2. avgusta 2017 Mnenje CON/2017/28 sprejel na zahtevo centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka).

Bančni nadzor

Javno posvetovanje o vodniku za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov

Svet ECB 25. julija 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o vodniku za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov. Po oceni pripomb, prejetih med javnim posvetovanjem, bo vodnik predložen Nadzornemu odboru v odobritev in Svetu ECB v sprejetje predvidoma v zadnjem četrtletju 2017. Vodnik je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Stiki za medije