Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen 2017

Tržní infrastruktura a platební systémy

Standardy Eurosystému pro využití trojstranných zprostředkovatelů v úvěrových operacích Eurosystému

Rada guvernérů schválila 28. července 2017 standardy Eurosystému pro využití trojstranných zprostředkovatelů (TPA) v úvěrových operacích Eurosystému s cílem zvýšit pro účastníky trhu transparentnost hodnocení způsobilosti. Standardy Eurosystému pro využití trojstranných zprostředkovatelů budou zveřejněny na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k přístupu do centrálního registru úvěrů a registru bankovních účtů

Rada guvernérů přijala 2. srpna 2017 stanovisko CON/2017/28 na žádost Bulharské národní banky.

Bankovní dohled

Veřejná konzultace o pokynech k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů

Rada guvernérů nevznesla 25. července 2017 námitky proti návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o pokynech k provádění kontrol na místě a posuzování interních modelů. Po vyhodnocení připomínek vznesených během veřejné konzultace by mělo být konečné znění pokynů předloženo Radě dohledu ke schválení a Radě guvernérů k přijetí, a to v posledním čtvrtletí 2017. Pokyny jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Kontakty pro média