European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ 
(в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

септември 2012 г.

Пазарни операции

Технически характеристики на окончателните парични транзакции

На 6 септември 2012 г. Управителният съвет взе решение за редица технически параметри на окончателните транзакции на Евросистемата на вторичните пазари на ценни книжа, целящи да гарантират функционирането на трансмисионния механизъм на паричната политика и нейния единен характер. Рамката за провеждане на окончателните парични транзакции е описана в прессъобщение, публикувано на същата дата на уебсайта на ЕЦБ.

Мерки за запазване на наличността от обезпечения

На 6 септември 2012 г. Управителният съвет взе решение за допълнителни мерки за запазване на наличността от допустими обезпечения при контрагентите, за да се запази достъпът им до операциите на Евросистемата по предоставяне на ликвидност. Тези мерки са описани в прессъобщение, публикувано на същата дата на уебсайта на ЕЦБ. Те ще влязат в сила заедно с правните актове, внасящи необходимите изменения в рамката на Евросистемата за обезпеченията.

Удължаване на суап споразумението с централната банка на Обединеното кралство (Bank of England)

На 12 септември 2012 г., съгласувано с централната банка на Обединеното кралство ( Bank of England), Управителният съвет реши да удължи до 30 септември 2013 г. споразумението за суап на ликвидност, сключено между двете централни банки на 17 декември 2010 г. След първото му удължаване на 25 август 2011 г. споразумението изтичаше в края на септември 2012 г. На уебсайта на ЕЦБ е публикувано прессъобщение по този повод.

Общ център на Евросистемата за ценообразуване – първа версия

На 17 септември 2012 г. Управителният съвет одобри въвеждането в действие на Общ център на Евросистемата за ценобразуване (CEPH), който да замени двата съществуващи в момента центъра, чиито оператори са централната банка на Франция (за оценката на обезпечени с активи ценни книжа) и централната банка на Германия (за оценката на други дъгови инструменти). CEPH ще осигури на Евросистемата единна интегрирана платформа, която да определя една цена, предназначена за използване от всички централни банки от Евросистемата при оценяването на предоставените обезпечения в нейните кредитни операции. Първата версия на CEPH влезе в действие на 21 септември 2012 г.

Платежни системи и пазарна инфраструктура

Изменения в основната схема за ценообразуване на TARGET2

На 7 септември 2012 г. Управителният съвет одобри изменения в основната схема за ценообразуване на TARGET2. Те включват повишение на таксите за участниците и имат за цел да осигурят постигането на първоначалната цел за възстановяване на разходите по TARGET2 до края на 2016 г. Измененията ще бъдат отразени в новите насоки относно TARGET2 и ще влязат в сила през януари 2013 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно стабилизиране на бюджетната политика и създаването на сметка за антикризисни държавни резерви в Lietuvos bankas

На 3 август 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/63 по искане на Министерството на финансите на Литва.

Становище на ЕЦБ относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena

На 3 август 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/64 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно увеличаването на квотата на Австрия в Международния валутен фонд

На 13 август 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/65 по искане на министерството на финансите на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно изисквания за външнотърговска отчетност в Германия

На 16 август 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/66 по искане на Федералното министерството на икономиката и технологиите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно изисквания за отчетност за презгранични транзакции за услуги в Австрия

На 24 август 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/67 по искане на централната банка на Австрия.

Становище на ЕЦБ относно кредитни съюзи в Ирландия

На 4 септември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/68 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно увеличаване на капитала на Banque centrale du Luxembourg

На 7 септември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/69 по искане на централната банка на Люксембург.

Становище на ЕЦБ относно мерки, свързани с личната неплатежоспособност

На 14 септември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/70 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно укрепване на банковата стабилност в Словения

На 19 септември 2012 г. Управителният съвет прие Становище CON/2012/71 по искане на министерството на финансите на Словения.

Емитиране на банкноти и монети / Банкноти

Изменения в правната рамка за връщането на евробанкноти в обращение

На 7 септември 2012 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2012/19 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти с цел да подготви въвеждането на втората серия евробанкноти и да внесе яснота в определени изисквания. Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 20 септември 2012 г. и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

На 14 септември 2012 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2012/20 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Препоръката ще бъде публикувана скоро в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Проект за новата сграда на ЕЦБ

Управителният съвет извърши преглед на напредъка на строителните работи по новата сграда на ЕЦБ и на свързаните с тях промени в разходите. Днес на уебсайта на ЕЦБ беше публикувано прессъобщение по темата във връзка с церемонията за завършване на покрива на 20 септември 2012 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите