European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Septembrie 2012

Operaţiuni de piaţă

Caracteristici tehnice ale tranzacţiilor monetare definitive

La data de 6 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a hotărât stabilirea unor caracteristici tehnice pentru tranzacţiile definitive ale Eurosistemului pe pieţele secundare ale obligaţiunilor guvernamentale, care vizează asigurarea unei transmisii adecvate a politicii monetare şi menţinerea unei politici monetare unice. Cadrul necesar derulării acestor tranzacţii monetare definitive este prezentat într-un comunicat de presă publicat în aceeaşi zi pe website-ul BCE.

Măsuri de menţinere a disponibilităţii garanţiilor

La data de 6 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a hotărât adoptarea unor măsuri suplimentare de menţinere a disponibilităţii garanţiilor pentru contrapartide, în vederea asigurării în continuare a accesului acestora la operaţiunile de furnizare de lichiditate derulate de Eurosistem. Aceste măsuri sunt descrise în cadrul unui comunicat de presă publicat în aceeaşi zi pe website-ul BCE. Măsurile vor intra în vigoare odată cu actele juridice care aduc modificările necesare cadrului de garantare al Eurosistemului.

Prelungirea acordului de swap cu Bank of England

La data de 12 septembrie 2012, în colaborare cu Bank of England, Consiliul guvernatorilor a decis prelungirea, până la 30 septembrie 2013, a acordului de swap valutar destinat furnizării de lichiditate, încheiat de cele două bănci centrale la data de 17 decembrie 2010. După o primă prelungire stabilită la data de 25 august 2011, acordul urma să expire la finele lunii septembrie 2012. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website‑ul BCE.

Common Eurosystem Pricing Hub (Platforma comună de determinare a preţurilor în Eurosistem) – prima versiune

La data de 17 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea „Common Eurosystem Pricing Hub” (CEPH), care va înlocui cele două centre de evaluare existente, operate în prezent de Banque de France (evaluarea titlurilor garantate cu active) şi de Deutsche Bundesbank (evaluarea altor instrumente de îndatorare). CEPH va pune la dispoziţia Eurosistemului o platformă unică integrată care asigură preţuri unice şi care va fi utilizată de toate băncile centrale din Eurosistem pentru a evalua garanţiile prezentate în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului. Lansarea primei versiuni a CEPH a avut loc la data de 21 septembrie 2012.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Modificarea schemei de tarifare de bază a TARGET2

La data de 7 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificările aduse schemei de tarifare de bază a TARGET2. Acestea includ majorarea comisioanelor pentru participanţi şi vizează să contribuie la îndeplinirea, de către TARGET2, a obiectivului său iniţial de recuperare a costurilor până la finele anului 2016. Modificările vor fi integrate în noua Orientare privind TARGET2 şi vor intra în vigoare în luna ianuarie 2013.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la politica de stabilizare bugetară şi crearea unui cont de trezorerie de rezervă anticriză la Lietuvos bankas

La data de 3 august 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/63, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Lituania.

Avizul BCE cu privire la recapitalizarea Banca Monte dei Paschi di Siena

La data de 3 august 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/64, la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice şi Finanţelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la majorarea cotei de participare a Austriei la Fondul Monetar Internaţional

La data de 13 august 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/65, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la cerinţele de raportare privind comerţul exterior din Germania

La data de 16 august 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/66, la solicitarea Ministerului Federal al Economiei şi Tehnologiei din Germania.

Avizul BCE cu privire la cerinţele de raportare pentru tranzacţiile transfrontaliere cu servicii din Austria

La data de 24 august 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/67, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Avizul BCE cu privire la cooperativele de credit din Irlanda

La data de 4 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/68, la solicitarea ministrului finanţelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la majorarea capitalului Banque centrale du Luxembourg

La data de 7 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/69, la solicitarea Banque centrale du Luxembourg.

Avizul BCE cu privire la măsurile legate de insolvenţa personală din Irlanda

La data de 14 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/70, la solicitarea ministrului finanţelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la consolidarea stabilităţii bancare în Slovenia

La data de 19 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/71, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Emisiunea de bancnote şi monede / Bancnote

Modificări aduse cadrului juridic privind repunerea în circulaţie a bancnotelor euro

La data de 7 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2012/19 de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticităţii şi a calităţii şi repunerea în circulaţie a bancnotelor euro, pentru a asigura introducerea celei de a doua serii de bancnote euro şi a clarifica anumite cerinţe. Decizia a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 20 septembrie 2012 şi este disponibilă, de asemenea, pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

La data de 14 septembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2012/20 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Recomandarea va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Proiectul noului sediu al BCE

Consiliul guvernatorilor a examinat progresele înregistrate de lucrările de construire a noului sediu al BCE, precum şi evoluţia costurilor aferente. Un comunicat de presă a fost publicat pe website-ul BCE cu ocazia ceremoniei de finalizare a lucrărilor de structură, care a avut loc la data de 20 septembrie 2012.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media