European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Září 2012

Tržní operace

Technické parametry přímých měnových transakcí

Rada guvernérů rozhodla 6. září 2012 o řadě technických parametrů souvisejících s přímými transakcemi Eurosystému na sekundárních trzích státních dluhopisů s cílem zajistit řádnou transmisi a jednotnost měnové politiky. Rámec pro provádění těchto přímých měnových transakcí je popsán v tiskové zprávě zveřejněné v tentýž den na internetových stránkách ECB.

Opatření k zachování dostupnosti zajištění

Rada guvernérů rozhodla 6. září 2012 o dodatečných opatřeních k zachování dostupnosti zajištění pro protistrany s cílem zachovat jim přístup k operacím Eurosystému na poskytování likvidity. Tato opatření jsou uvedena v tiskové zprávě zveřejněné v tentýž den na internetových stránkách ECB. Opatření vstoupí v platnost právními akty, kterými budou provedeny nezbytné změny rámce zajištění Eurosystému.

Prodloužení swapové dohody s Bank of England

Rada guvernérů v součinnosti s Bank of England dne 12. září 2012 rozhodla, že swapová dohoda o poskytnutí likvidity, kterou tyto dvě centrální banky uzavřely 17. prosince 2010, bude prodloužena do 30. září 2013. Po prvním prodloužení 25. srpna 2011 měla platnost dohody skončit v závěru září 2012. Na internetových stránkách ECB je k dispozici s tím související tisková zpráva.

Společné oceňovací centrum Eurosystému – první verze

Rada guvernérů schválila 17. září 2012 uvedení do provozu „Společného oceňovacího centra Eurosystému“ (CEPH), které nahradí dvě dosavadní oceňovací centra, jež v současnosti provozují Banque de France (pro oceňování cenných papírů krytých aktivy) a Deutsche Bundesbank (pro oceňování dalších dluhových nástrojů). CEPH poskytne Eurosystému integrovanou společnou platformu uvádějící jednotné ceny, které budou využívat všechny centrální banky Eurosystému pro oceňování zajištění nabízeného v úvěrových operacích Eurosystému. Uvedení první verze CEPH do provozu se konalo 21. září 2012.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Změna systému tvorby cen pro základní služby TARGET2

Rada guvernérů schválila 7. září 2012 změny systému tvorby cen pro základní služby TARGET2. Součástí změn je zvýšení účastnických poplatků. Cílem je umožnit systému TARGET2 splnit jeho počáteční cíl návratnosti nákladů do konce roku 2016. Změny se projeví v nových Obecných zásadách o systému TARGET2 a vstoupí v platnost v lednu 2013.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke stabilizační rozpočtové politice a k vytvoření protikrizového účtu rezerv státní pokladny u Lietuvos bankas

Rada guvernérů přijala 3. srpna 2012 stanovisko CON/2012/63 na žádost litevského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k rekapitalizaci Banca Monte dei Paschi di Siena

Rada guvernérů přijala 3. srpna 2012 stanovisko CON/2012/64 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB ke zvýšení kvóty Rakouska v Mezinárodním měnovém fondu

Rada guvernérů přijala 13. srpna 2012 stanovisko CON/2012/65 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k požadavkům na vykazování v oblasti zahraničního obchodu v Německu 

Rada guvernérů přijala 16. srpna 2012 stanovisko CON/2012/66 na žádost německého spolkového ministerstva hospodářství a technologie.

Stanovisko ECB ke zpravodajské povinnosti, pokud se týká přeshraničních transakcí se službami

Rada guvernérů přijala 24. srpna 2012 stanovisko CON/2012/67 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k irským úvěrním družstvům

Rada guvernérů přijala 4. září 2012 stanovisko CON/2012/68 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB k navýšení základního kapitálu Banque centrale du Luxembourg

Rada guvernérů přijala 7. září 2012 stanovisko CON/2012/69 na žádost Banque centrale du Luxembourg.

Stanovisko ECB k irským opatřením týkajícím se osobního bankrotu

Rada guvernérů přijala 14. září 2012 stanovisko CON/2012/70 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB k posílení stability bank ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 19. září 2012 stanovisko CON/2012/71 na žádost slovinského ministerstva financí.

Vydávání bankovek a mincí / bankovky

Změny právního rámce pro navracení eurobankovek zpět do oběhu

Rada guvernérů přijala 7. září 2012 rozhodnutí ECB/2012/19 upravující rozhodnutí ECB/2010/14 o ověřování pravosti a upotřebitelnosti eurobankovek a jejich navracení zpět do oběhu s cílem zajistit zavedení druhé série eurobankovek a vysvětlit určité požadavky. Rozhodnutí bylo 20. září 2012 zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a je také k dispozici na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externích auditorech Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 14. září 2012 doporučení Radě Evropské unie o externích auditorech Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, ECB/2012/20. Doporučení bude v nejbližší době zveřejněno v  Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Projekt nového sídla ECB

Rada guvernérů posoudila pokrok při výstavbě nového sídla ECB a s tím související vývoj nákladů. Při příležitosti oslavy pořádané 20. září 2012 na počest dokončení základní hrubé stavby byla na internetových stránkách ECB zveřejněna tisková zpráva.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média