European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2012 m. rugsėjo mėn.

Rinkos operacijos

Techninės vienakrypčių piniginių sandorių ypatybės

2012 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl kelių techninių ypatybių, susijusių su Eurosistemos vienakrypčiais sandoriais vyriausybių obligacijų antrinėse rinkose, kuriais siekiama užtikrinti tinkamą pinigų politikos perdavimą ir vieningą pinigų politiką. Tą pačią dieną ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai yra išdėstyta šių vienakrypčių piniginių sandorių vykdymo sistema.

Priemonės galimybei pasinaudoti įkaitu išsaugoti

2012 m. rugsėjo 6 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl papildomų priemonių siekiant išsaugoti galimybę sandorio šalims pasinaudoti įkaitu, kad jos galėtų dalyvauti Eurosistemos likvidumo didinimo operacijose. Šios priemonės nurodytos tą pačią dieną ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai. Jos įsigalios kartu su teisės aktais, kuriais bus iš dalies atitinkamai pakeista Eurosistemos įkaito sistema.

Apsikeitimo sandorio sutarties su Bank of England pratęsimas

2012 m. rugsėjo 12 d., suderinusi su Bank of England, Valdančioji taryba nusprendė iki 2013 m. rugsėjo 30 d. pratęsti likvidumo apsikeitimo sandorį, kurį du centriniai bankai sudarė 2010 m. gruodžio 17 d. Po pirmo pratęsimo 2011 m. rugpjūčio 25 d. sutartis turėjo baigtis 2012 m. rugsėjo pabaigoje. Susijęs pranešimas spaudai yra paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bendra Eurosistemos kainodaros platforma – pirmieji duomenys

2012 m. rugsėjo 17 d. Valdančioji taryba patvirtino Bendros Eurosistemos kainodaros platformos (angl. Common Eurosystem Pricing Hub, CEPH) veiklos pradžią. Ši platforma pakeis dvi jau veikiančias vertinimo platformas, kurias šiuo metu valdo Banque de France (turtu užtikrintų vertybinių popierių vertinimui) ir Deutsche Bundesbank (kitų skolos priemonių vertinimui). Tai bus Eurosistemai skirta integruota bendra platforma, kurioje bus pateikiamos bendros kainos, pagal kurias visi Eurosistemos centriniai bankai vertins Eurosistemos kredito operacijoms teikiamą įkaitą. 2012 m. rugsėjo 21 d. buvo paskelbti pirmieji Bendros Eurosistemos kainodaros platformos duomenys.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Sistemos TARGET2 pagrindinės įkainių sistemos daliniai pakeitimai

2012 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba pritarė sistemos TARGET2 pagrindinės įkainių sistemos daliniams pakeitimams. Buvo padidintos dalyvio įmokos bei siekiama, kad pavyktų iki 2016 m. pabaigos įgyvendinti pradinį su sistema TAREGT2 susijusių išlaidų susigrąžinimo tikslą. Pakeitimai, kurie įsigalios 2013 m. sausio mėn., bus padaryti ir naujose sistemos TARGET2 gairėse.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl stabilizuojančios biudžeto politikos ir valstybės iždo atsargų sunkmečiui sąskaitos Lietuvos banke atidarymo

2012 m. rugpjūčio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/63 Lietuvos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizavimo

2012 m. rugpjūčio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/64 Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Austrijos kvotos padidinimo Tarptautiniame valiutos fonde

2012 m. rugpjūčio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/65 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl užsienio prekybos atskaitomybės reikalavimų Vokietijoje

2012 m. rugpjūčio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/66 Vokietijos Federalinės ekonomikos ir technologijų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Austrijos atskaitomybės reikalavimų tarptautiniams paslaugų sandoriams

2012 m. rugpjūčio 24 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2012/67 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB nuomonė dėl Airijos kredito unijų

2012 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/68 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Banque centrale du Luxembourg kapitalo padidinimo 

2012 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/69 Banque centrale du Luxembourg prašymu.

ECB nuomonė dėl su fizinių asmenų bankrotu susijusių priemonių Airijoje

2012 m. rugsėjo 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/70 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl bankų stabilumo Slovėnijoje stiprinimo

2012 m. rugsėjo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/71 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

Banknotų ir monetų leidimas. Banknotai

Teisinių priemonių dėl pakartotinio eurų banknotų išleidimo į apyvartą daliniai pakeitimai

2012 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2012/19, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą. Sprendimas priimtas siekiant užtikrinti sklandų antros eurų banknotų serijos išleidimą į apyvartą ir išaiškinti tam tikrus reikalavimus Sprendimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2012 m. rugsėjo 20 d. ir ECB interneto svetainėje.

Bendrasis valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus

2012 m. rugsėjo 14 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2012/20, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland išorės auditoriaus. Rekomendacija bus netrukus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Naujų ECB patalpų projektas

Valdančioji taryba išnagrinėjo naujų ECB patalpų statybos darbų pažangą ir susijusių išlaidų raidą. 2012 m. rugsėjo 20 d. vykusios ceremonijos, skirtos konstrukcinės dalies darbų pabaigai pažymėti, proga ECB interneto svetainėje buvo paskelbtas susijęs pranešimas spaudai.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai