European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

syyskuu 2012

Markkinaoperaatiot

Rahapoliittisten suorien kauppojen toteutus

EKP:n neuvosto päätti 6.9.2012 eurojärjestelmän rahapoliittisten suorien kauppojen toteutuksesta. Suorissa kaupoissa ostetaan jälkimarkkinoilta valtioiden velkapapereita rahapolitiikan välittymismekanismin toiminnan ja yhteisen rahapolitiikan yhtenäisyyden turvaamiseksi. Rahapoliittisten suorien kauppojen toteutusperiaatteet on esitetty pääpiirteissään EKP:n verkkosivuilla samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Toimet hyväksyttävien vakuuksien saatavuuden tukemiseksi

EKP:n neuvosto päätti 6.9.2012 uusista toimista vakuuksien saatavuuden tukemiseksi, jotta vastapuolet pystyvät jatkossakin osallistumaan eurojärjestelmän likviditeettiä lisääviin operaatioihin. Toimet on esitetty pääpiirteissään EKP:n verkkosivuilla samana päivänä julkaistussa lehdistötiedotteessa. Ne tulevat voimaan samaan aikaan kuin säädökset, joilla tehdään tarvittavat muutokset eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelyihin.

Swapjärjestelyn jatkaminen Englannin pankin kanssa

EKP:n neuvosto päätti 12.9.2012 yhdessä Englannin pankin kanssa, että EKP:n ja Englannin pankin swapjärjestelyä jatketaan 30.9.2013 saakka. Järjestely otettiin käyttöön 17.12.2010, sitä jatkettiin jo kerran 25.8.2011 ja se olisi päättynyt syyskuun 2012 lopussa. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Eurojärjestelmän yhteinen hinnoittelukeskus

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.9.2012 eurojärjestelmän yhteisen hinnoittelukeskuksen (Common Eurosystem Pricing Hub, CEPH) toiminnan käynnistämisen. Keskus toimittaa eurojärjestelmälle yhteiset hinnat, joita kaikki eurojärjestelmän keskuspankit käyttävät arvostaessaan eurojärjestelmän luotto-operaatioissa vakuudeksi toimitettuja omaisuuseriä. Eurojärjestelmän yhteinen hinnoittelukeskus korvaa tähänastisen järjestelyn, jossa Ranskan keskuspankki on määrittänyt omaisuusvakuudellisten arvopapereiden hinnat ja Saksan keskuspankki muiden velkainstrumenttien hinnat. Yhteinen hinnoittelukeskus aloitti toimintansa 21.9.2012.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Muutos TARGET2-ydinpalvelujen hinnoitteluun

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.9.2012 muutoksia TARGET2-järjestelmän ydinpalvelujen hinnoitteluun. Osallistujamaksuja korotetaan, jotta TARGET2:n alkuperäinen kustannusvastaavuustavoite saavutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Muutokset kirjataan uusiin TARGET2-suuntaviivoihin, ja ne tulevat voimaan tammikuussa 2013.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto vakauttavasta budjettipolitiikasta ja varantotilin käyttöönottamisesta kriisien torjumista varten Lietuvos bankasissa

EKP:n neuvosto antoi 3.8.2012 Liettuan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/63.

EKP:n lausunto Banca Monte dei Paschi di Sienan pääomapohjan vahvistamisesta

EKP:n neuvosto antoi 3.8.2012 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/64.

EKP:n lausunto Itävallan rahoitusosuuden lisäämisestä Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 13.8.2012 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/65.

EKP:n lausunto ulkomaankauppaa koskevista tiedonantovaatimuksista Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 16.8.2012 Saksan liittovaltion talous- ja teknologiaministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/66.

EKP:n lausunto rajat ylittävää palvelukauppaa koskevista Itävallan tiedonantovaatimuksista

EKP:n neuvosto antoi 24.8.2012 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/67.

EKP:n lausunto irlantilaisista luotto-osuuskunnista

EKP:n neuvosto antoi 4.9.2012 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/68.

EKP:n lausunto Banque centrale du Luxembourgin oman pääoman korottamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2012 Luxemburgin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2012/69.

EKP:n lausunto henkilökohtaiseen maksukyvyttömyyteen liittyvistä toimista Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 14.9.2012 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2012/70.

EKP:n lausunto pankkivakauden vahvistamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 19.9.2012 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2012/71.

Setelit

Muutoksia eurosetelien kiertoon palauttamista koskevaan lainsäädäntöön

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2012 päätöksen EKP/2012/19, jolla muutetaan eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta tehtyä päätöstä EKP/2010/14. Muutoksella valmistaudutaan toisen eurosetelisarjan käyttöönottoon ja selkeytetään eräitä vaatimuksia. Päätös julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20.9.2012, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Irlannin keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 14.9.2012 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Central Bank of Irelandin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2012/20). Suositus julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n uudet toimitilat

EKP:n neuvosto on perehtynyt EKP:n uusien toimitilojen rakennustöiden etenemiseen ja hankkeen kustannusten kehitykseen. Harjannostajaisia vietettiin 20.9.2012, ja EKP:n verkkosivuilla julkaistiin aiheesta kertova lehdistötiedote.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle