European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

September 2012

Markedsoperationer

Tekniske karakteristika for Outright Monetary Transactions (OMT'er)

Den 6. september 2012 traf Styrelsesrådet beslutning om en række tekniske karakteristika for OMT’er udført af Eurosystemet på de sekundære statsobligationsmarkeder for at sikre, at den pengepolitiske transmissionsmekanisme virker, og at ensartetheden i pengepolitikken bevares. Rammerne for udførelsen af OMT’er fremgår af en pressemeddelelse, som blev offentliggjort på ECB’s websted samme dag.

Foranstaltninger til at sikre tilgængeligheden af sikkerhed

Den 6. september 2012 vedtog Styrelsesrådet en række yderligere foranstaltninger til at sikre tilgængeligheden af sikkerhed med henblik på at opretholde modparternes adgang til Eurosystemets likviditetstilførende operationer. Foranstaltningerne beskrives nærmere i en pressemeddelelse, som blev offentliggjort på ECB’s websted samme dag. De træder i kraft samtidig med retsakterne om de nødvendige ændringer af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse.

Forlængelse af swapaftalen med Bank of England

Den 12. september 2012 besluttede Styrelsesrådet, i samråd med Bank of England, at forlænge den likviditetstilførende swapaftale mellem de to centralbanker til den 30. september 2013. Aftalen, der ville være udløbet ved udgangen af september 2012, blev indgået den 17. december 2010 og forlænget første gang den 25. august 2011. Nærmere oplysninger findes i en pressemeddelelse på ECB’s websted.

Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH) – første offentliggørelse

Den 17. september 2012 godkendte Styrelsesrådet lanceringen af CEPH, som erstatter de to eksisterende værdiansættelsescentre: Banque de France (værdiansættelse af asset-backed securities) og Deutsche Bundesbank (værdiansættelse af andre gældsinstrumenter). Med CEPH får Eurosystemet en integreret fælles platform, der fastsætter de enkelte priser, som vil blive anvendt af alle centralbanker i Eurosystemet ved værdiansættelsen af den stillede sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets kreditoperationer. CEPH blev sat i drift med en første offentliggørelse den 21. september 2012.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Ændring i gebyrstrukturen for standardydelser i Target2

Den 7. september 2012 godkendte Styrelsesrådet en række ændringer i gebyrstrukturen for standardydelser i Target2. Ændringerne omfatter bl.a. en stigning i deltagernes gebyrer, som giver Target2 mulighed for at nå det oprindelige mål for omkostningsdækningen inden udgangen af 2016. Ændringerne vil fremgå af den nye retningslinje om Target2. De træder i kraft i januar 2013.

Rådgivning om lovgivning

ECB’s udtalelse om en stabiliserende budgetpolitik og om oprettelsen af en statslig reservekonto hos Lietuvos bankas til brug i krisetider

Den 3. august 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/63 på anmodning af det litauiske finansministerium.

ECB’s udtalelse om rekapitalisering af Banca Monte dei Paschi di Siena

Den 3. august 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/64 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB’s udtalelse om forhøjelsen af Østrigs kvote i Den Internationale Valutafond

Den 13. august 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/65 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB’s udtalelse om krav til indberetning af udenrigshandel i Tyskland

Den 16. august 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/66 på anmodning af det tyske ministerium for økonomi og teknologi.

ECB’s udtalelse om østrigske rapporteringskrav for grænseoverskridende tjenestetransaktioner

Den 24. august 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/67 på anmodning af Oesterreichische Nationalbank.

ECB’s udtalelse om irske kreditforeninger (credit unions) 

Den 4. september 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/68 på anmodning af den irske finansminister.

ECB’s udtalelse om en kapitaludvidelse i Banque centrale du Luxembourg 

Den 7. september 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/69 på anmodning af Banque centrale du Luxembourg.

ECB’s udtalelse om irske foranstaltninger vedrørende personlig insolvens

Den 14. september 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/70 på anmodning af den irske finansminister.

ECB’s udtalelse om foranstaltninger til styrkelse af stabiliteten i banksektoren i Slovenien

Den 19. september 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/71 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Udstedelse af sedler og mønter/Sedler

Ændringer i den retlige ramme for recirkulering af eurosedler

Den 7. september 2012 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2012/19 om ændring af afgørelse ECB/2010/14 om kontrol af eurosedlers ægthed og kvalitet og om recirkulering af eurosedler for at forberede vejen for indførelsen af den anden euroseddelserie og præcisere visse krav. Afgørelsen blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 20. september 2012 og findes på ECB's websted.

Corporate governance

ECB’s henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Den 14. september vedtog Styrelsesrådet henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2012/20). Henstillingen vil snarest blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

ECB’s nye hovedsæde

Styrelsesrådet har gennemgået fremskridtene i byggearbejdet på ECB’s nye hovedsæde og den dermed forbundne omkostningsudvikling. En pressemeddelelse blev offentliggjort på ECB’s websted i anledning af rejsegildet, der fandt sted den 20. september 2012.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt