European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB 
(iné ako rozhodnutia o úrokových sadzbách)

September 2012

Operácie na trhu

Technické parametre priamych menových transakcií

Dňa 6. septembra 2012 Rada guvernérov rozhodla o rôznych technických parametroch priamych transakcií Eurosystému na sekundárnych trhoch so štátnymi dlhopismi, ktorých cieľom je zabezpečiť riadnu transmisiu a jednotnosť menovej politiky. Bližšie informácie týkajúce sa rámca na realizáciu týchto priamych menových transakcií sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň na internetovej stránke ECB.

Opatrenia na zachovanie dostupnosti kolaterálu

Dňa 6. septembra 2012 Rada guvernérov rozhodla o ďalších opatreniach na zachovanie dostupnosti kolaterálu zmluvným stranám s cieľom zachovať ich prístup k operáciám Eurosystému na poskytovanie likvidity. Bližšie informácie k týmto opatreniam sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej v ten istý deň na internetovej stránke ECB. Predmetné opatrenia vstúpia do platnosti spolu s právnymi predpismi, ktorými sa uskutočnia potrebné zmeny kolaterálového rámca Eurosystému.

Predĺženie swapovej dohody s Bank of England

Dňa 12. septembra 2012 Rada guvernérov v súčinnosti s Bank of England rozhodla o predĺžení platnosti swapovej dohody na poskytovanie likvidity, ktorú tieto dve centrálne banky uzavreli 17. decembra 2010, do 30. septembra 2013. Po prvom predĺžení 25. augusta 2011 mala platnosť dohody vypršať koncom septembra 2012. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Spoločné oceňovacie centrum Eurosystému – prvá verzia

Dňa 17. septembra 2012 Rada guvernérov schválila uvedenie do prevádzky „Spoločného oceňovacieho centra Eurosystému“ (Common Eurosystem Pricing Hub – CEPH), ktoré nahradí dve doterajšie oceňovacie centrá Banque de France (na oceňovanie cenných papierov krytých aktívami) a Deutsche Bundesbank (na oceňovanie iných dlhových nástrojov). CEPH prinesie Eurosystému integrovanú jednotnú oceňovaciu platformu, ktorú budú využívať centrálne banky Eurosystému na oceňovanie kolaterálu poskytovaného v úverových operáciách Eurosystému. Prvá verzia CEPH bola uvedená do prevádzky 21. septembra 2012.

Platobné systémy a infraštruktúra trhu

Zmena systému tvorby cien základných služieb TARGET2

Dňa 7. septembra 2012 Rada guvernérov schválila zmeny systému tvorby cien základných služieb TARGET2. Okrem iného došlo k zvýšeniu účastníckych poplatkov, ktoré má systému TARGET2 umožniť dosiahnutie svojho pôvodného cieľa návratnosti nákladov do konca roka 2016. Zmeny budú súčasťou nového usmernenia o systéme TARGET2 a nadobudnú účinnosť v januári 2013.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k stabilizácii rozpočtovej politiky a k vytvoreniu protikrízového rezervného účtu štátnej pokladnice v Lietuvos bankas

Dňa 3. augusta 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/63 na žiadosť litovského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k rekapitalizácii Banca Monte dei Paschi di Siena

Dňa 3. augusta 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/64 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k navýšeniu kvóty Rakúska v Medzinárodnom menovom fonde

Dňa 13. augusta 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/65 na žiadosť rakúskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k požiadavkám na vykazovanie v oblasti zahraničného obchodu v Nemecku

Dňa 16. augusta 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/66 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva hospodárstva a technológií.

Stanovisko ECB k rakúskym požiadavkám na vykazovanie v oblasti cezhraničných služieb

Dňa 24. augusta 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/67 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k írskym úverovým družstvám

Dňa 4. septembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/68 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k zvýšeniu kapitálu Banque centrale du Luxembourg

Dňa 7. septembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/69 na žiadosť Banque centrale du Luxembourg.

Stanovisko ECB k írskym opatreniam týkajúcim sa osobnej platobnej neschopnosti

Dňa 14. septembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/70 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k posilneniu stability bánk v Slovinsku

Dňa 19. septembra 2012 Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2012/71 na žiadosť slovinského ministerstva financií.

Emisia bankoviek a mincí; bankovky

Zmeny právneho rámca pre vracanie eurových bankoviek do obehu

Dňa 7. septembra 2012 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2012/19, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu, v rámci príprav na vydanie druhej série eurových bankoviek a v záujme objasnenia určitých požiadaviek. Rozhodnutie bolo zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie 20. septembra 2012 a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB.

Riadenie organizácie

Odporúčanie Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Dňa 14. septembra 2012 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2012/20 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Odporúčanie bude čoskoro zverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Projekt výstavby nového sídla ECB

Rada guvernérov posúdila stav realizácie výstavby nového sídla ECB a vývoj súvisiacich nákladov. Pri príležitosti oslavy vztýčenia glajchy 20. septembra 2012 bola na internetovej stránke ECB zverejnená súvisiaca tlačová správa.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá