European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2012. szeptember

Piaci műveletek

A monetáris célú, végleges értékpapír-adásvételi művelet (OMT) technikai jellemzői

A Kormányzótanács 2012. szeptember 6-án hozott döntésében meghatározta az eurorendszer által a másodlagos államkötvénypiacon végzendő értékpapír-adásvételi művelet (OMT) több technikai jellemzőjét. Az OMT-vel célja, hogy biztosítsa a megfelelő monetáris politikai transzmissziót és a monetáris politika egységességét. A művelet lebonyolításával kapcsolatos részletesebb tájékoztatás az EKB weboldalán ugyanezen a napon közzétett sajtóközleményben olvasható.

A biztosítékhoz való hozzáférés megőrzésére tett intézkedések

A Kormányzótanács 2012. szeptember 6-án további intézkedésekről határozott, amelyekkel azt kívánja biztosítani, hogy partnerei továbbra is kellő biztosítékkal rendelkezzenek, és így folyamatosan részt tudjanak venni az eurorendszer likviditásnyújtó műveleteiben. Az intézkedéseket az EKB weboldalán ugyanezen a napon közzétett sajtóközlemény ismerteti. Azokkal a jogszabályokkal együtt lépnek hatályba, amelyek az eurorendszer fedezetkezelési rendszerének szükséges módosításait tartalmazzák.

A Bank of Englanddel kötött csereszerződésekről (swap) szóló megállapodás meghosszabbítása

A Kormányzótanács a Bank of England-del egyeztetve 2012. szeptember 12-én azt a döntést hozta, hogy 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja a két bank 2010. december 17-én kötött likviditási cseremegállapodás (swapkonstrukció) érvényességét. A 2011. augusztus 25-i, első meghosszabbítás után a megállapodás hatálya eredetileg 2012 szeptemberének végén járt volna le. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Az eurorendszer közös árazási központjának üzembe helyezése

A Kormányzótanács 2012. szeptember 17-én jóváhagyta az eurorendszer közös árazási központjának (CEPH) az üzembe helyezését, amely a Banque de France és a Deutsche Bundesbank által az eszközfedezetű értékpapírok, illetve hitelviszonyt megtestesítő egyéb instrumentumok értékelésére jelenleg alkalmazott két értékelési központ helyét veszi át. A CEPH integrált egységes platformot nyújt az eurorendszer számára, amely egyedi árakat állapít meg az eurorendszerbeli központi bankok számára, amelyek segítségével az eurorendszer hitelműveletei során benyújtott biztosítékokat értékelik. A CEPH éles üzembe állítása 2012. szeptember 21-én megtörtént.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

A TARGET2 alapvető árazási rendszerének módosítása

A Kormányzótanács 2012. szeptember 7-én jóváhagyta a TARGET2 alapvető árazási rendszerének módosítását. Ez a tagdíjak megemelését foglalja magában, amivel lehetővé kívánják tenni, hogy a TARGET2 2016 végéig teljesítse az eredetileg kitűzött költségmegtérülési célt. A változást az új TARGET2-iránymutatásban rögzítik, amely 2013 januárjában lép hatályba.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a költségvetési politika stabilizálásáról és válságellenes költségvetési takarékszámla létesítéséről a Lietuvos bankas-nál

2012. augusztus 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/63 véleményt, amelyet a litván pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a Banca Monte dei Paschi di Siena feltőkésítéséről

2012. augusztus 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/64 véleményt, amelyet az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény Ausztria Nemzetközi Valutaalapban lévő kvótájának emeléséről

2012. augusztus 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/65 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a németországi külkereskedelmi adatszolgáltatási követelményekről

A Kormányzótanács 2012. augusztus 16-án elfogadta a CON/2012/66 véleményt, amelyet a Német Szövetségi Gazdasági és Műszaki Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a határon átnyúló szolgáltatási ügyletekre vonatkozó ausztriai adatszolgáltatási követelményekről 

A Kormányzótanács 2012. augusztus 24-én elfogadta a CON/2012/67 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére bocsátott ki.

Vélemény az ír hitelszövetkezetekről 

A Kormányzótanács 2012. szeptember 4-én elfogadta a CON/2012/68 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Banque centrale du Luxembourg tőkeemeléséről

A Kormányzótanács 2012. szeptember 7-én elfogadta a CON/2012/69 véleményt, amelyet a Banque centrale du Luxembourg felkérésére adott ki.

Vélemény a személyes csődhöz fűződő ír intézkedésekről

A Kormányzótanács 2012. szeptember 14-én elfogadta a CON/2012/70 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a szlovén bankok stabilitásának megerősítéséről

2012. szeptember 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/71 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Bankjegy- és érmekibocsátás / Bankjegy

Az eurobankjegyek visszaforgatásáról rendelkező jogi keret módosítása

A Kormányzótanács 2012. szeptember 7-én elfogadta az EKB/2012/19 határozatot, amely az eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, illetve visszaforgatásáról szóló EKB/2010/14 határozatot módosítja. A módosítás célja a második bankjegysorozat bevezetésének előkészítése és egyes követelmények pontosítása. A határozat 2012. szeptember 20-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, továbbá az EKB weboldalán is olvasható.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Ireland külső könyvvizsgálóiról

Az EKB székházépítési projektje

A Kormányzótanács felülvizsgálta, hogyan halad az EKB új székházának építkezése, és áttekintette a projekt költségeinek alakulását. 2012. szeptember 20-án ünnepség keretében jelentették be, hogy az új székház szerkezetkész állapotba került. Erről a Bank weboldalán sajtóközleményben is beszámolunk.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok