European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

September 2012

Tržne operacije

Tehnične podrobnosti o dokončnih denarnih transakcijah

Svet ECB je 6. septembra 2012 določil številne tehnične podrobnosti glede Eurosistemovih dokončnih transakcij na sekundarnem trgu državnih obveznic, katerih cilj je zaščititi ustrezno transmisijo denarne politike in njeno enotnost. Okvir za izvajanje dokončnih denarnih transakcij je opisan v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Ukrepi za ohranitev razpoložljivosti zavarovanja

Svet ECB je 6. septembra 2012 določil dodatne ukrepe, da bi ohranil razpoložljivost finančnega premoženja, ki ga nasprotne stranke lahko uporabijo kot zavarovanje, s čimer bo še naprej omogočen njihov dostop do operacij Eurosistema za povečevanje likvidnosti. Ti ukrepi so bili opisani v sporočilu za javnost, ki je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB. Veljati bodo začeli s pravnimi akti, ki bodo uvedli potrebne spremembe v sistem zavarovanja terjatev, ki ga ima Eurosistem.

Podaljšanje sporazuma o zamenjavi likvidnosti z Bank of England

Svet ECB je 12. septembra 2012 v sodelovanju z Bank of England sklenil, da bo dogovor o zamenjavi likvidnosti, ki sta ga ti dve centralni banki sklenili 17. decembra 2010, podaljšan do 30. septembra 2013. Po prvem podaljšanju 25. avgusta 2011 bi moral dogovor poteči konec septembra 2012. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletni strani ECB.

Skupni center Eurosistema za vrednotenje – prva različica

Svet ECB je 17. septembra 2012 odobril uvedbo »skupnega centra Eurosistema za vrednotenje« (SCEV), ki bo nadomestil dva obstoječa centra za vrednotenje, od katerih enega trenutno upravlja Banque de France (za vrednotenje listinjenih vrednostnih papirjev) in drugega Deutsche Bundesbank (za vrednotenje drugih dolžniških instrumentov). S centrom bo Eurosistem dobil integrirano enotno platformo, ki bo ponujala enotne cene, ki jih bodo uporabljale vse centralne banke Eurosistema, da bi ovrednotile finančno premoženje, predloženo kot zavarovanje v kreditnih operacijah Eurosistema. Prva različica SCEV je začela delovati 21. septembra 2012.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Sprememba cenika osnovnih storitev sistema TARGET2

Svet ECB je 7. septembra 2012 odobril spremembo cenika osnovnih storitev sistema TARGET2. To med drugim pomeni povečanje nadomestila za udeležence, kar bo sistemu TARGET2 omogočilo, da izpolni prvotni cilj pokritja stroškov do konca leta 2016. Spremembe bodo opisane v novi smernici o sistemu TARGET2 in bodo začele veljati januarja 2013.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o stabilizacijski proračunski politiki in odprtju računa protikriznih rezerv zakladnice pri centralni banki Lietuvos bankas

Svet ECB je 3. avgusta 2012 mnenje CON/2012/63 sprejel na zahtevo litovskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dokapitalizaciji banke Banca Monte dei Paschi di Siena

Svet ECB je 3. avgusta 2012 mnenje CON/2012/64 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o povečanju kvote Avstrije v Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 13. avgusta 2012 mnenje CON/2012/65 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zahtevah za poročanje o zunanji trgovini v Nemčiji

Svet ECB je 16. avgusta 2012 mnenje CON/2012/66 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za ekonomijo in tehnologijo.

Mnenje ECB o avstrijskih zahtevah za poročanje o transakcijah pri čezmejnih storitvah

Svet ECB je 24. avgusta 2012 mnenje CON/2012/67 sprejel na zahtevo avstrijske centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje ECB o irskih kreditnih zadrugah

Svet ECB je 4. septembra 2012 mnenje CON/2012/68 sprejel na zahtevo irskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o povečanju kapitala centralne banke Banque centrale du Luxembourg

Svet ECB je 7. septembra 2012 mnenje CON/2012/69 sprejel na zahtevo centralne banke Banque centrale du Luxembourg.

Mnenje ECB o irskih ukrepih v zvezi z osebno insolventnostjo

Svet ECB je 14. septembra 2012 mnenje CON/2012/70 sprejel na zahtevo irskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o krepitvi stabilnosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 19. septembra 2012 mnenje CON/2012/71 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Izdajanje bankovcev in kovancev / bankovci

Spremembe pravnega okvira za ponovno dajanje eurobankovcev v obtok

Svet ECB je 7. septembra 2012 sprejel Sklep ECB/2012/19 o spremembah Sklepa ECB/2010/14 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, da bi pripravil podlago za uvedbo druge serije eurobankovcev in razjasnil nekatere zahteve. Sklep je bil 20. septembra 2012 objavljen v Uradnem listu Evropske unije in je na voljo tudi na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Svet ECB je 14. septembra 2012 sprejel Priporočilo ECB/2012/20 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. Priporočilo bo kmalu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Nova stavba ECB

Svet ECB je ocenil napredek pri gradbenih delih na novi stavbi ECB in s tem povezane stroške. Na spletni strani ECB je bilo objavljeno sporočilo za javnost, potem ko je 20. septembra 2012 potekala slovesnost ob zaključku glavnih gradbenih del.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije