European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2012. gada septembris

Tirgus operācijas

Tiešo monetāro darījumu tehniskās iezīmes

Padome 2012. gada 6. septembrī pieņēma lēmumu par vairākām tehniskām iezīmēm saistībā ar Eurosistēmas tiešajiem darījumiem otrreizējos valdības obligāciju tirgos, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstošu monetārās politikas transmisiju un monetārās politikas vienotību. Šo tiešo monetāro darījumu veikšanas sistēma ir izklāstīta paziņojumā presei, kas tajā pašā dienā tika publicēts ECB interneta vietnē.

Pasākumi nodrošinājuma pieejamības saglabāšanai

Padome 2012. gada 6. septembrī pieņēma lēmumu par papildu pasākumiem attiecībā uz nodrošinājuma pieejamības saglabāšanu darījuma partneriem, lai nodrošinātu viņu piekļuvi Eurosistēmas likviditāti palielinošajām operācijām. Šie pasākumi ir izklāstīti paziņojumā presei, kas tajā pašā dienā tika publicēts ECB interneta vietnē. Tie stāsies spēkā, kad būs pieņemti tiesību akti ar vajadzīgajiem grozījumiem attiecībā uz Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmu.

Pagarināta vienošanās par mijmaiņas darījumiem ar Bank of England

Padome 2012. gada 12. septembrī sadarbībā ar Bank of England nolēma pagarināt līdz 2013. gada 30. septembrim vienošanos par likviditātes mijmaiņas darījumiem, ko abas centrālās bankas noslēdza 2010. gada 17. decembrī. Atbilstoši 2011. gada 25. augustā pieņemtajam pirmajam pagarinājumam bija paredzēts, ka vienošanās beigsies 2012. gada septembra beigās. Attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Vienotā Eurosistēmas cenu noteikšanas centra pirmais publiskojums

Padome 2012. gada 17. septembrī apstiprināja “Vienotā Eurosistēmas cenu noteikšanas centra” ( CEPH) darbības uzsākšanu. Tas aizstās divus esošos novērtējuma centrus, kas pašlaik ir Banque de France (novērtē ar aktīviem nodrošinātus vērtspapīrus) un Deutsche Bundesbank (veic citu parāda instrumentu novērtēšanu) pārziņā. CEPH nodrošinās Eurosistēmai integrētu vienotu platformu, sniedzot vienotas cenas, ko izmantos visas Eurosistēmas bankas, lai novērtētu Eurosistēmas kredītoperācijās iesniegto nodrošinājumu. CEPH pirmais publiskojums nāca klajā 2012. gada 21. septembrī.

Maksājumu sistēmas un tirgus infrastruktūra

Grozījumi TARGET2 pamatcenu noteikšanas mehānismā

Padome 2012. gada 7. septembrī apstiprināja grozījumus TARGET2 pamatcenu noteikšanas mehānismā. Tie ietver dalības maksas palielināšanu, un to mērķis ir nodrošināt, lai TARGET2 līdz 2016. gada beigām atbilstu tā sākotnējam rentabilitātes mērķim. Grozījumi tiks iekļauti jaunajā TARGET2 pamatnostādnē un stāsies spēkā 2013. gada janvārī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par stabilizējošu budžeta politiku un valsts pretkrīzes rezervju konta atvēršanu Lietuvos Bankas

Padome 2012. gada 3. augustā pieņēma Atzinumu CON/2012/63 pēc Lietuvas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Banca Monte dei Paschi di Siena rekapitalizāciju

Padome 2012. gada 3. augustā pieņēma Atzinumu CON/2012/64 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Austrijas kvotas palielināšanu Starptautiskajā Valūtas fondā

Padome 2012. gada 13. augustā pieņēma Atzinumu CON/2012/65 pēc Austrijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par ārējās tirdzniecības pārskatu sniegšanas prasībām Vācijā

Padome 2012. gada 16. augustā pieņēma Atzinumu CON/2012/66 pēc Vācijas Federālās ekonomikas un tehnoloģiju ministrijas lūguma.

ECB atzinums par pārskatu sniegšanas prasībām Austrijā pārrobežu pakalpojumu darījumiem

Padome 2012. gada 24. augustā pieņēma Atzinumu CON/2012/67 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

ECB atzinums par krājaizdevu sabiedrībām Īrijā

Padome 2012. gada 4. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/68 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB Atzinums par Banque centrale du Luxembourg kapitāla palielināšanu

Padome 2012. gada 7. septembrī pieņēma atzinumu CON/2012/69 pēc Banque centrale du Luxembourg lūguma.

ECB atzinums par Īrijas tiesību aktiem saistībā ar fizisko personu maksātnespēju

Padome 2012. gada 14. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/70 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par banku stabilitātes stiprināšanu Slovēnijā

Padome 2012. gada 19. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2012/71 pēc Slovēnijas Finanšu ministrijas lūguma.

Banknošu un monētu emisija/ banknotes

Grozījumi tiesiskajā regulējumā saistībā ar euro banknošu atkārtotu laišanu apgrozībā

Padome 2012. gada 7. septembrī pieņēma Lēmumu ECB/2012/19, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/14 par euro banknošu autentiskuma un derīguma pārbaudi, kā arī to atkārtotu laišanu apgrozībā, lai nodrošinātu euro banknošu otrās sērijas ieviešanu un paskaidrotu konkrētas prasības. Lēmums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" 2012. gada 20. septembrī un pieejams arī ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējo revidentu

Padome 2012. gada 14. septembrī pieņēma Ieteikumu ECB/2012/20 Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējo revidentu. Ieteikums drīzumā tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB jauno telpu projekts

ECP Padome pārsprieda ECB jauno telpu būvdarbu gaitu un attiecīgās izmaksu attīstības tendences. ECB tīmekļa vietnē tika publicēts paziņojums presei par godu spāru svētkiem, kas notika 2012. gada 20. septembrī.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem